Hetedik világ

coaching, szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés, tudástársadalom

2017. sze 24.

A bölcsesség nem tanítható

írta: Domschitz Mátyás
A bölcsesség nem tanítható

bolcsesseg.jpg

"Sziddhárta így szólt:- Igen voltak gondolataim, felismeréseim is egyszer-másszor. Néha, egy egy órára vagy egy napra, úgy éreztem magamban a tudást, ahogy az ember a szívében érzi az eleven életet. Sok gondolat volt, nem is egy, de nehezemre esnék közölni őket. Tudod, Govindám, ezek közöl a gondolatok közül, amikre rájöttem, az egyik ez: bölcsesség át nem adható. Az a bölcsesség pedig, amit a bölcs mégis át akarna adni, mindig bolondságnak hangzik.

- Tréfálsz? - kérdezte Govinda.

- Nem tréfálok. Csak azt mondom, amit megtapasztaltam. A tudás átadható, a bölcsesség, azonban nem. A bölcsességet lehet megtalálni, lehet aszerint élni, a sodrásához igazodni, csodákat tenni általa, de kimondani és megtanítani nem lehet. Ez volt ...

Tovább Szólj hozzá

2017. sze 22.

A világ hálózat és nem elemekből áll

írta: Domschitz Mátyás
A világ hálózat és nem elemekből áll

Az elemekre bontó ipari logika áthatja a gondolkodást

Alapvető társadalmi átalakulás kezdetén-közepén vagyunk. Ahhoz hasonló ez, mint amikor a mezőgazdasági társadalom iparivá alakult. A változás a gondolkodásunk átalakítását is igényli.  Akkor a mezőgazdaságból az iparba áramlottak a dolgozók. 

mezogazdasagi_forradalom.jpg

Most, a tudásalapú gazdaság kialakulása történik. Mindez a korábbi folyamatok váratlan, de logikus következménye. Nézzük meg a logikáját!
Az ipari forradalom adta hatalmas anyagi gazdagság alapja az intenzív munkamegosztás. A munkamegosztás során a komplex munkafolyamatokat elemi, egyszerű részekre bontják, majd ezeket a részeket végzik el a munkások.
Ezt az egyszerű munkát begyakorolják, ezért nem kell újra megtervezni, nem ...

Tovább Szólj hozzá

2017. sze 13.

Saját, szívből szóló hangunk

írta: Domschitz Mátyás
Saját, szívből szóló hangunk

(Sziddhárta)  "önmagát akarta most megélni. ... Ezt az Ént azonban sohasem találta meg igazából, mert gondolatainak hálójával akarta megfogni. ... Nem bizony, ez a gondolati világ még nagyon is földi, és nem vezet célhoz, ha az ember meggyilkolja véletlenszerű, érzéki énjét, viszont az éppoly véletlenszerű gondolati és tudós énjét egyre csak hizlalja. Mindkettő, a gondolatok világa is, és az érzékeké is, egyaránt kedves dolog, mindkettő mögött ott rejtőzik a végső értelem, mindegyikre hallgatni kell, mindegyikkel kell tudni játszani, egyiket sem kell se megvetni, se túlértékelni, mindegyikre addig kell hallgatni, míg meg nem hallja az ember a Legbelső Létező hangjait. Semmire se akart úgy törekedni, mint arra, hogy e hang ...

Tovább Szólj hozzá

énkép fejlődés életvezetés bölcselet life coaching önmegvalósítás elidegenedés balanced life

2017. sze 11.

Az lesz sikeres, aki felfedezi saját természetes tehetségét

írta: Domschitz Mátyás
Az lesz sikeres, aki felfedezi saját természetes tehetségét

kulonbozo_intelligenciak_1.jpeg

"... az a nyerő és az lesz sikeres, aki felfedezi saját természetes tehetségét. Erre az erősségre építi életét, és mindennapi munkájában is a természetes erősségeit használja. Elég gyatra szokás, és a közfelfogásban is gyakori, hogy a gyengeségeinket próbáljuk erősebbé tenni és javítgatni, erre fordítunk sok időt és energiát. Pedig ez nem kifizetődő. Az emberek nagy részének fogalma sincs arról, hogy neki milyen természetes tehetsége van. Ezt tudni kellene, hiszen kora gyermekkorban ennek már vannak jelei. Jó,ha gyengeségeinket is ismerjük, ... és nem vállalunk olyan feladatokat, amelyekhez a gyengeségeink kellenek." (Mohás Lívia: Az agresszióról és a sikerkereső emberről. Saxum Könyvkiadó, Budapest, 2012. 190 o.)

Ez az ...

Tovább Szólj hozzá

énkép életmód fejlődés egyenlőtlenség életvezetés intelligencia kreativitás értékek coaching balanced work life

2017. sze 04.

Tanulható-e a siker? Életvezetés újragondolva 4.

írta: Domschitz Mátyás
Tanulható-e a siker?  Életvezetés újragondolva 4.

gazdag_oktatas_2.jpgTanulható e a siker? Ez volt a címe az Új pedagógiai szemlében megjelent egyik szövegemnek. 

Ha élőszóban mutatnám a választ,  akkor  ingatnám a fejemet, ami az „is-is”, meg a „nem egészen”, de a „talán” válaszokat mondaná. Vagy azt is jelenti: attól függ. S erről szólt a tanulmány első része.

Mitől függ a siker és tanulása, és mit lehet tenni a pedagógiában és a felnőttek pedagógiájában, önfejlesztő tréningjein, mire kell figyelni egy „sikertréning” mindenkinek, aki azt akarja, hogy neveltjei, beosztottjai, vagy gyerekei sikeresebbek legyenek.

Az elmúlt években módunk volt sok sikeres és kevésbé sikeres vállalkozóval interjút készíteni. A sikeres vállalkozók abban is különböztek a kevésbé sikeresektől, ...

Tovább Szólj hozzá

siker gondolkodás fejlődés életvezetés consulting sikerlélektan balanced life

2017. aug 31.

A pozitív gondolkodás az uralkodó csoportok önigazoló ideológiájává lett? Életvezetés újragondolva 3.

írta: Domschitz Mátyás
A pozitív gondolkodás az uralkodó csoportok önigazoló ideológiájává lett? Életvezetés újragondolva 3.

Újra kell gondolni a sikeresség társadalmi tényezőit. Van olyan kutatás, mely szerint a pozitív gondolkodás a középosztálytól felfele segíti az embereket, a középosztálytól lefele pedig növeli a depresszió esélyét, mert a társadalmi egyenlőtlenségeket személyes, pszichológiai tényezőkre vezeti vissza. És ezzel a pozitív gondolkodás az uralkodó csoportok önigazoló ideológiájává lett. A társadalmi tényezőket is újra kell gondolni. 

pozitiv-megerosites.jpg

A rendszerváltás környékén optimisták voltunk, vagy naivak. Válság volt, de hittünk abban,hogy jobb világ jön. Ma ismét v álság van. Társadalmi. A középkorúak nehezen tartják magukat,  a pályakezdők nehezen indulnak. A végzős diákjaim gyakran rémültek, keserűek, dühösek. Haragszanak a ...

Tovább Szólj hozzá

2017. aug 24.

Két igenes életvezetés. Életvezetés újragondolva 2.

írta: Domschitz Mátyás
Két igenes életvezetés. Életvezetés újragondolva 2.

Minden, amiről racionálisan beszélni tudunk, arra tudatosan fókuszálunk. De ez a fókuszált tudat bele van szövődve előzetes, nem tudatos tartalmakba. Személyes, kulturális és egyetemes tartalmakba egyaránt.

tudashalo.jpg

Így van ez minden döntésünkben, kapcsolatunkban, a beszédben, a megismerésben, cselekvésben. Minden tudatos tudattalan fészekben létezik. Ebben a nem tudatos „fészekben" életünket vezető tudás van. Jó is rossz is.

Két igenes döntések

Akkor mondjunk le a racionális életvezetésről? Ne. Racionális, logikus elemző intellektusunk nélkül az aktuális helyzeteinkben rosszul döntenénk. Az sem lenne jó, ha átengednénk magunkat a tudattalan erőknek, de az sem, ha elnyomjuk ezeket.  A helyes életvezetésben mindkét oldalra ...

Tovább Szólj hozzá

2017. aug 21.

A kezünkben van e még a sorsunk? Életvezetés újragondolva 1.

írta: Domschitz Mátyás
A kezünkben van e még a sorsunk? Életvezetés újragondolva 1.

steinberg_2.jpg1995-ben írtam az Új Pedagógiai szemlében egy sorozatot a siker lélektanáról, taníthatóságáról. A szövegek szellemisége szerint a sorsunk a mi kezünkben van. Az életünket irányítjuk, s hogy hogyan, az döntően azon múlik, hogy hogyan gondolkodunk.

Akkoriban jöttek divatba a sikeres gondolkodást tanító programok. A rendszerváltás után a világ sokunk számára tágulni látszott. Az e szövegekben leírt szellemben vezettem a tréningeket, persze kiegészítettem olyan témákkal, amelyeket azóta tanultam, s közben reflektáltam a világ változásaira is. Az üzleti partnereimnél ez a jellemző gondolkodásmód.

Eltelt 27 év, a világ megváltozott. Vagy akkor voltunk naivak. Itt az ideje, hogy a szövegekben végig gondoljam, hogy a sikerről való ...

Tovább Szólj hozzá

siker életmód életvezetés bölcselet sikerlélektan balanced life balanced work life

2017. júl 10.

A politikai inga előbb utóbb megfordul. A társadalmi is ...

írta: Domschitz Mátyás
A politikai inga előbb utóbb megfordul. A társadalmi is ...

yin_yang_svg.png"A kínaiak azt hiszik, hogy ha egy helyzet, vagy folyamat a szélsőségig fejlődik, az törvényszerűen megfordul és átmegy önmaga ellentétébe. Ez a hit teszi az embert bátorrá a bajban, óvatossá és szerénnyé a sikerben." (Héjjas István)

Orbán Viktor és hívei nem bölcsek. A fékek és ellensúlyok leépítésével a hatalmi önkény a szélsőségig fejlődik. Csak az Európai Unió jelent neki korlátot. A civilek, a demokratikus erők, a nyitott társadalom hívei számoljanak vele: az inga megfordul. És újra ki kell építeni a szerénység intézményeit, a fékek és ellensúlyok rendszerét, hogy e féktelen rombolás ne ismétlődhessen meg többé. 

Szinte az egész politikai elitre és a középosztályra is igaz, hogy nem bölcs. Van egy néma, ...

Tovább Szólj hozzá

politika társadalom

2017. feb 09.

Meghívó a "Tudásalapú társadalom" című előadásra

írta: Domschitz Mátyás
Meghívó a "Tudásalapú társadalom" című előadásra

lecture-at-the-university.jpgAz ipari kapitalizmus kialakulásához hasonló mély átalakulás közepén vagyunk. A világ országai most az ipari kapitalizmust meghaladó tudásalapú gazdaság kiépítésében versenyeznek.

A nyertesek magasan képzett munkaerővel magas hozzáadott értékű munkát tudnak végezni, a vesztesek erre nem képesek.

A nyertesek gazdagságot, erős középosztályt, jó minőségű társadalmat, építenek. A lemaradók a tudásmunkába bekapcsolódni nem tudó olcsó munkára vagy még arra sem képes képzetlen, szegényedő, segélyekre szoruló tömegekkel élnek együtt.

A globális tőke szabad mozgása leszűkítette a nemzeti kormányok mozgásterét, de a tudásalapú társadalmak viszonyai között a magasan képzett emberi erőforrás kifejlesztése maradt a ...

Tovább Szólj hozzá

tudás centrum tudástársadalom

2017. jan 30.

A nyitott társadalom és ellenségei

írta: Domschitz Mátyás
A nyitott társadalom és ellenségei

Németh Szilárd megfenyegette a civileket, ennek kapcsán megtámadta Soros Györgyöt, Soros György a nyitott társadalom elkötelezettje, a nyitott társadalom kidolgozója pedig Karl Popper. Én pedig e könyvét már rég el akartam olvasni, de "túl vastag" gondoltam. Most Németh Szilárd miatt elkezdtem olvasni, és megosztok belőle egy idézetet. 

"Az átmenetet a demokráciából a türannikus államba, mondja Platón legkönnyebben egy népszerű vezér hajthatja végre, aki egyfelől tudja, hogy hogyan kell a maga javára fordítani a gazdagok és szegények osztályellentétét, amely a demokratikus államban felüti a fejét, másrészt sikerül kialakítani saját testőrséget vagy hadsereget, Az embereket, akik eleinte mint a szabadság bajnokát éltetik, ...

Tovább Szólj hozzá

társadalom Karl Popper nyitott társalom

2017. jan 26.

Veri e a tanár úr a gyerekeket

írta: Domschitz Mátyás
Veri e a tanár úr a gyerekeket

Összetett szervezeti problémák megbeszélésekor gyakran szükség van arra, hogy a kommunikációnk professzionális mederben történjen. Ezt a medret a moderátorok tudják biztosítani. A szervezetfejlesztő szolgáltatáshoz elengedhetetlen, hogy a moderátor készségszinten ismerje a racionális kommunikáció feltételeit.

Itt egy esetpélda a kommunikatív racionalitásról

http://hetedikvilag.blog.hu/2014/10/02/esetpelda_a_kommunikativ_racionalitarol

 

Tovább Szólj hozzá

kommunikáció cégvezetés szervezefejlesztés

2017. jan 20.

az idomított csókák terhesek a vezetés számára

írta: Domschitz Mátyás
az idomított csókák terhesek a vezetés számára

Kiegyensúlyozott élet a munkában és a magánéletben. 

Mindenre jut idő, ami fontos!

30-start-doing-for-yourself.jpg
Kinek?

Céltudatos, hajtós, elfoglalt, „elhavazott” vezetők és vezető szakemberek számára, akik nehezen tudják egyensúlyban tartani életük különböző területeinek kötelezettségeit, s valamit mindig elhanyagolnak, s ezért bűntudatuk van.

Akik szeretik a munkájukat, de összefolyik a munka és a magánélet. Ezt természetesnek veszik, de szeretnének kiegyensúlyozottabb életet élni, amelyben

megőrzik a nagy teljesítményt,

de az élet többi fontos területére is oda tudnak figyelni.


Milyen eredményeket hoz a tréning?


D inamikus egyensúlyt  teremt úgy, hogy a magas teljesítmény mellett jut idő a kapcsolatokra, pihenésre, a ...

Tovább Szólj hozzá