2012. nov 27.

Az értelem ellenségei - Politikai regresszió

írta: Domschitz Mátyás
Az értelem ellenségei - Politikai regresszió

A politikai eszmék felkészültségek

Az előző szövegben az emberre jellemző szabadságról és értelemről írtam. A tudástársadalom feltétele a felelős, mérlegelő, szabad értelem.

A mai magyar politikában nagy erők dolgoznak azon, hogy ezt elvegyék tőlünk. Vannak értelem alatti állapotaink, s ezeket elő tudja hívni a politikai kommunikáció. Ezek regresszív (fejletlenebb) állapotok, ahol a tudatunk beszűkül, s elveszti a felelős, mérlegelő szabadságát. S helyén automatikus, bio-pszichés-és szocio programok, "törzsi gondolkodás" bukkannak fel. A politikai széleken előszeretettel élnek és visszaélnek ezzel. A politikai közép képes ezeket kordában tartani. A politikában nemcsak pártok és ideológiák küzdelme folyik, hanem e küzdelmeket átszövi a felelősségért, az értelemért folyó harc is. A közép politikája és a "normális" Magyarország itt most hasonlót jelent.

liberte egalite fraternite.jpg

A politikai eszmék is tudások. Segítségükkel problémákat oldunk meg. A politikai eszmeáramlatokra úgy is lehet tekinteni, mint rangsoroló szerszámokra. Segítségükkel rangsorokat tudunk állítani abban, hogy melyik társadalmi állapot a jobb? Mindegyik politikai ideológia máshogy rangsorol. S a jobb társadalmi állapotok alapján mely célok, és eszközök a kívánatosabbak. Mindegyik más problémára jó. Tekintsük így, hogy ez így is van jól.

A nemzeti eszme a nemzeti identitást, a történelmet, hagyományt, a nemzeti rokonságot, "testvériséget", a nemzeti közösséget, a  függetlenséget, helyezi az első helyre. Őrzi azokat az értékeket, amelyeket a mi közösségünk ad a világnak. 

A liberalizmus az emberi szabadságot, az egyéni identitást, és felelősséget, a törvény előtti egyenlőséget, a szabad vállalkozásokat, az egyének önrendelkezését, a sokféle kreativitást, s ezek intézményes feltételeit kívánja biztosítani.

A szocialista áramlatok a társadalmi egyenlőséget, a szolidaritást, a társadalmi közösséget, az esélyegyenlőséget, az emberi méltóságot biztosító anyagi, gazdasági feltételek meglétét preferálják. Az igazi szocialista szégyenkezik, ha szegény embert lát. Mert érzékeli, hogy nem működött a számára alapvető szolidaritás.

greens.jpeg

A zöld áramlatok az élő természet védelmének is megfelelő értékrendet, gazdálkodást, társadalmi viszonyokat preferálják. A zöld áramlatok előtérbe helyezik a jövő nemzedékek életfeltételeit is biztosító politikát. Ne adjunk rosszabb életfeltételeket az utánunk jövőknek, mint amilyet mi kaptunk.

Az ideológiák problémamegoldó szerszámok. Van, olyan társadalmi probléma amire jók, s van amire nem. Amire jó a liberalizmus, arra nem jó a szocializmus, amire jó a nemzeti értékek preferálása, arra nem biztos, hogy jó a liberalizmus. A közösség kérdésében rokon például a szocializmus és a nemzeti eszme, s a zöld áramlatok, szemben az egyén szabadságát valló liberalizmussal. A fejlődés, a modernizálódás kérdésében rokon a szocializmus és a liberalizmus, mert mindegyik a meg akarja szabadítani az embereket a "régi" béklyóiktól, de ezzel sérthetnek meglévő társadalmi hagyományokat, s a természeti értékeket.

alvilágosult_2.pngVannak olyan jelenségek, amelyekkel szemben mindegyik áramlatnak fel kell lépni a "jó társadalom" érdekében. Ilyen például a korrupció, a kontraszelekció. (S lehetne találni másokat is) Mindegyik leépíti az együttműködést megalapozó bizalmat és erkölcsöt, ezért minden eszmeáramlatnak korlátozni kell e jelenségeket. Ezért, ha eluralkodnak, a politikai élet alvilágához tartoznak. ("Alvilágosult abszolutizmus" volt egy táblára írva, egy október 23-i tüntető kezében.) A korrupció és a kontraszelekció a közösségek parazitái. A szociálliberális kormányok alatt működő korrupció, és kontraszelekció a szocialista és liberális eszmeáramlatot hordozó közösség (és az egész ország) parazitája volt. Le is járatta. A jelenlegi kormány közeli korrupció a jobboldal, a nemzeti értékeket hordozó közösség, a kereszténység (és az egész ország) parazitája. Le is járatja. Mindegyik áramlatnak fel kell lépni ellene. De hiba, ha mindegyik oldal csak a másik korrupcióját építené le. (De még ez is jobb, mint, ha megegyeznek.)

A politikai ideológiákba beleszeretünk

A politikai ideológiákba bele szoktunk szeretni. Pedig csak szerszámok. Rangsorolási szerszámok. Nem szeretünk bele a kalapácsba, a villába, a fazékba. Pedig mindegyik szerszám.

a-szerelem-vak.jpg

Az ideológia olyan, mint a szerelem. Szép. Vakká tesz. Szerelmünkért megküzdünk. Elveszi a felelős, józan, szabad döntés feltételeit. A szerelem normális. Vak. Hajlamosak vagyunk szerelmünk gyengeségeit elnézni. Kontraszelektált szerelmünk gyönyörű. Okos. Az övék randa és buta. A mieink korrupciója megbocsátható, az övék nem. A mi pártkasszánkat illegális eszközökkel, közpénzből tölteni, hazafias cselekedet. Az övékét bűncselekmény. Mert mi a haza érdekében dolgozunk, ők az ellenségnek.

e-balance-01.jpgA politikai közép, - ahogy én gondolom, - megértő a politikai elfogultságok iránt, mert maga is érintett. De megőrzi a józan, felelős, mérlegelő, szabad, értelemmel teli tudatállapotát. Szeret, de nem vak. Szereti hazáját, a társadalmat, a benne élő egyéneket, s szereti a természetet. Szeret. Bölcsen. A közép felveszi a kesztyűt a szélekkel szemben. A közép bölcsessége küzd azzal a tudatállapottal, amit regressziónak nevezhetünk. A közép egyensúlyra törekszik. Ez az egyensúly dinamikus. Mindig kileng. Ahol erős a közép, a kilengés kicsi. Ahol erős a közép, ott az értékekben különböző állampolgárok kommunikálnak egymással. Ahol a szélek az erősek, elhallgat a párbeszéd. A haza halk szavú bölcsei háttérbe szorulnak, s ordítanak a szélek.

Minden áramlatnak szüksége van a közép józanságára.

Pár éve írtam erről a Népszabadságban. Aktuálisabb, mint akkor. Mindenki, aki odafigyel a politikára, be tudja azonosítani a szereplőket, anélkül, hogy megneveznénk őket.  Értsd meg, hogyan vehetik el a szabadságodat. Itt olvashatod: Olvashatnád, ha elérhető lenne az oldal. Nem baj újra írom. Itt

http://nol.hu/20090801-politikai_regresszio

 (A cikkben bemutatott regresszió jelenségét nagy szervezetekben is megtaláljuk, ahol a tekintélyelv csökkenti a kreativitást, s a szervezet különböző rétegei ellenségképet építenek egymásról. S a cégvezetésnek sok dolga van a szervezet integrálásával a széthúzó erőkkel szemben.)

Képek

http://www.centpapiers.com/liberte-egalite-fraternite/94934

http://www.onthewilderside.com/babylon-green-gathering/

http://www.likeold.hu/a-szerelem-vak-d/

http://lifeskillsfromthedojo.com/?p=174

 

Szólj hozzá

politika kommunikáció gondolkodás értelem regresszió politikai közép