2013. jún 29.

Delfin metafora 10. Hálózati tanácsok

írta: Dr Domschitz Mátyás
Delfin metafora 10. Hálózati tanácsok

intelligens egységek együttműködő hálózata, delfin csapat.jpg

ami az együttműködő delfinek csoportjaihoz hasonlítható

 Új metaforával írható le a tudás-intenzív társadalom kapcsolatrendszere, melynek lényege, hogy az valójában intelligens egységek együttműködő hálózata, ami az együttműködő delfinek csoportjaihoz hasonlítható.

Tanácsok a hálózatok kialakításához

advice.jpgAlakíts ki személyes kapcsolatokat! A kapcsolatok személyessé tétele megalapozza a bizalmat, megértést, a tiszteletet és növelni fogja a rugalmasságot.

Kezdj konkrét problémák megoldásával! A konkrét problémák megoldása gazdagítja a hálózat tapasztalatát

Kezdj egyszerűvel! Eleinte lesznek olyan problémák, amelyeket meg lehet oldani rövid idő alatt, és amikor már nagyobb gyakorlatra, több tapasztalatra lehet támaszkodni, akkor olyan problémák elhárítására is sor kerülhet, amelyekhez több idő és energia kell, s amelyek nagyobb kihívást jelentenek, mint amiben korábban megállapodtak

A hálózat kialakítását tekintsd társadalmi befektetésnek. A hálózat létrehozása társadalmi befektetés, a rendszerek ellenőrzésének egyik nem hivatalos módja.

Próbálkozás útján történő alakítás. A hálózat stratégiája állandó kiigazítás és felismerés útján fog formát ölteni, nem lehet hosszú távra előre megbízható terveket készíteni

Kommunikálj sokat!A kommunikáció segít a hálózatoknak abban, hogy megállapodjanak az együttműködésben és elkerüljék, hogy ugyanazt a munkát kétszer végezzék el, nyitott a rendszer, s közben előnyösen hat a hálózat hírnevére is.

Ha kicsi vagy koncentrálj a kis méret előnyeire! A kis méret előnye például, hogy a vállalkozó tevékenység, a vállalkozó-kedv és a felelősségvállalás közel van a cselekvés szintjéhez. Ellenőrzés alatt tartható az egész működés, a rugalmasság és a gyorsaság.

Ha alvállalkozóként bedolgozol valakinek, figyelj az alábbiakra:

 • Hálózatban egymás alvállalkozói lehetünk.
 • Az alvállalkozó előmozdíthatja az egész alvállalkozói együttműködési hálózat versenyképességét azzal, hogy csökkenti a vevő költségeit, vagy javítja saját teljesítményét
 • Ne versenyezz a saját együttműködési hálózatodon belül, de legyél versenyképes a végtermékek piacán.
 • Alapkövetelmény a szállítások megbízhatósága, a minőség
 • Az alvállalkozás marketingje egyenlő egy hosszú távú személyes együttműködési hálózata létrehozásával és továbbfejlesztésével
 • Az alvállalkozó küldetése az alvállalkozói együttműködésben az, hogy a termékfejlesztési hozzájárulása révén a lehető legnagyobb többletértékkel ruházza fel a végterméket

Támaszkodjunk a magkompetenciáinkra!

magkompetenciák.jpgA magkompetencia az, amiben a lehető legjobb lehetsz, ami szervezeted szolgáltatásának lényege, a többi ehhez képest kiegészítő funkció. Erősségekre való összpontosítás.  Nem kell mindenben közepesen jónak lennem, hanem erőimet összpontosítsam arra, amiben a lehető legjobb vagyok, illetve lehetek – ez a magkompetenciám. S a nem fejlesztett oldalamra keressek partnereket.

A hálózatban részt vevő partnerek mindegyike versenyképes magkompetenciákkal rendelkezik így a "lehető legjobb szervezet" keletkezik. A saját kategóriájában világszerte legjobb partnerem a teljesítményem mércéje. A kompetenciák dinamikus összefogásához a globális erőforrások - helyzetre szabottan optimális - hálózatosításának kell társulnia.

Milyen együttműködést válasszak?

Együttműködési kapcsolatok többfélék lehetnek. Így lehet

 • szereplők hálózatáról, személyek, csoportok cégek, vállalatcsoportok hálózatáról
 • források hálózatáról, nyersanyagok, ismeretek, tapasztalatok hálózatáról
 • tevékenységek hálózatáról, beszélni, melyekben a szereplők forrásokat egyesítenek, fejlesztenek, cserélnek vagy hoznak létre.

Az együttműködések intenzitása és integráltsági foka

A hálózati együttműködéseknek különböző intenzitása van*. A hálózatok és az együttműködés intenzitását a következő skála mentén szokásos mérni. A skála egyik végén vannak, az un. “lágy” hálózatok, a skála másik végén pedig az un. “kemény” hálózatok. A kettő közötti lépcsőfokok a következők.

 • Érdekképviselet. Amikor a cégek bizalma alacsony, kommunikációjuk szegényes és a hálózat alacsony komplexitással bír, akkor azok csak ipari érdekképviseletbe tömörülnek.
 • Közös akciócsoport. Fejlettebb és hálózat irányába mutat, amikor közös akciócsoportokat alkotnak.
 • Konzorcium. Fejlettebb, amikor időszakos konzorciumokat alkotnak valamely közös projektek kapcsán.
 • Két cég stratégiai partnerkapcsolata. Még fejlettebb az, amikor két cég alkot stratégiai partnerkapcsolatot, ekkor közös, hosszú távú érdekeik mentén, közösen hosszú távon koordinálják magatartásukat
 • Több cég stratégiai partnerkapcsolata. A legkeményebb hálózatnak azt tekintik, amikor már háromnál több cég alkot stratégiai partnerkapcsolatot.

Az együttműködésekben a közös tevékenységek integráltsági foka is különböző lehet.

Magas integrációs szint felől az alacsonyabb fele így alakítható ki az integráltsági sorrend,

Magas integráltság

 • Konzorcium         
 • felvásárlás, fúzió 
 • közös vállalat                  
 • együttműködés    
 • franchise  
 • szerződések, ígérvények             
 • ügynökség                       
 • licenc                   
 • alvállalkozás                                
 • üzleti szolgáltatások        
 • egyéb hasonló megállapodások  
 • tagság a társaságban, vagy érdekcsoportban
 • szokásos vevő-eladó kapcsolat   
 • versenystratégia

Alacsony integráltság

Hálózati kapcsolatok és a bizalom

A szakirodalom három fajta szervezetközi bizalmat különböztet meg.

 • Szerződési bizalom. Ez arra vonatkozik, hogy a szerződéses partner olyan etikai színvonalon áll, hogy szándékában áll betartani a szerződésben fogalmazott ígéreteket. Bízok benne, mert amit ígér, betartja.
 • Kompetencia-bizalom. Ez arra vonatkozik, hogy a szerződéses partner képes megvalósítani a felvállalt feladatot (e bizalmat erősítik a minőségbiztosítási rendszerek). Bízok benne, hogy képes megtenni, amit ígért.
 • Nyitott elkötelezettségbe vetett bizalom. Feltesszük, hogy a partner többre is hajlandó, mint amire szerződései formálisan kötelezik. Bízok benne, hogy többet is megtesz, mert fontos neki.

social capital.jpg

A hálózatok kialakítása befektetés és eredmény

gazdasági tőkében,

kulturális tőkében

és társadalmi tőkében

 A témáról olvashatsz még itt:  

http://www.typotex.hu/konyv/domschitz_matyas_el_vagyunk_havazva

Képek

http://www.abe.org.uk/resources/technical-advice/

http://elearningr14.blogspot.hu/2011/04/key-competencies.html

http://bencampbellinzambia.blogspot.hu/2010/07/social-capital-vs-economic-capital.html

* (Forrás Futó - Hurton)


Szólj hozzá

közösség munka kommunikáció együttműködés tudásmenedzsment hálózat gondolkodás társadalom innováció világ rendszer fejlődés menedzsment vezetés tőke kreativitás vezető tudástársadalom emberi erőforrás tudásszervezet immateriális vagyon Tudástőke hálózati munka