2014. ápr 08.

Alapozó sorozat a szervezeti kommunikációról

írta: Dr Domschitz Mátyás
Alapozó sorozat a szervezeti kommunikációról

Hogyan értjük meg egymást?

shannon_weaver_komm_modell.pngA vezetői munka leginkább gondolkodás és kommunikáció. A kommunikációról mégis egy olyan modell szerint gondolkodnak a vezetők, ami alig felel meg annak, ami ilyenkor történik. Az ábrán látható uralkodó modellből kimarad egy csomó tétel, ami nélkül nincs kommunikáció. Egy sorozatban járjunk utána mi történik, amikor kooperálunk és ehhez kommunikálunk!

1.Hogyan értjük meg egymást? 1 "Sok vezető itt esik hibába. A másik emberre úgy tekint, mint szándékokkal rendelkező (intencionális) lényre (ez még helyes), de nem veszi észre, hogy a másik őrá is így tekint. Mert lehet, hogy a másik éppen az ő viselkedésének értelmezése alapján viselkedik éppen úgy, ahogy viselkedik. A vezető hibázik, ha a másikra a természettudomány nézőpontjából tekint, s nem a társadalomtudomány felől. A társas nézőpont már nem lehet meg az önreflexió nélkül. . http://hetedikvilag.blog.hu/2014/01/26/hogyan_ertjuk_meg_egymast

triád.jpg2. A közös figyelmi helyzet. Hogyan értjük meg egymást? 2. "A szervezeti életben is gyakori e kétféle figyelem. Amikor a dolgozó elmélyed a munkájában, egy témában, akkor a figyelme diadikus. Modellezi a munka tárgyát, s annak összefüggéseit. Ha ekkor megzavarják, gyakran kiesik az elmélyedt munkából. Ha nagyon elmélyedt, kis idő kell míg megérkezik a társas helyzet triadikus viszonyai közé. Gyakran bosszús is mert elveszíthet valamilyen fontos összefüggést.
A munka egyre gyakrabban megköveteli, hogy másokkal megbeszéljünk egy témát, s ekkor a triadikus figyelemre van szükségünk. ... A mai szervezetekben egyre gyakoribb a közös figyelmet igénylő munkavégzés, s egyre nehezebb elmélyedni a diadikus munkában. Ez gyakran túlterheléshez is vezethet. A kétféle figyelem és munkavégzés eltér egymástól, de a dolgozók ennek nincsenek tudatában, s nem tudják tudatosan elválasztani egymástól. ...
http://hetedikvilag.blog.hu/2014/02/01/hogyan_ertjuk_meg_egymast_761

Football.jpg3. Cselekvéskoordináció. Hogyan értjük meg egymást? 3. "a jobbszélső elszalad jobboldalt, s tudja, hogy a középcsatár is szalad középen, mert ő meg azt tudja, hogy a jobbszélső tudja, hogy a középcsatár ott lesz, mikor be fogja adni a labdát, s ezért a jobbszélső beadja a labdát és így tovább.
A jobbszélső és a középcsatár belső világai között nincs átfedés. Mi akkor a közös? Itt a felek kölcsönösen a problémamegoldás szempontjából kielégítően reprezentálják egymás felkészültségét.
"
Tovább.

4. Amit tudunk egymásról, és amit nem. Hogyan értjük meg egymást? 4.Van, hogy a tudásunk nem vagy nehezen osztható meg. Például ilyen a hangszeres játéktudás, bizonyos élmények, a zenei élmény. A „nem vagy csak nehezen” osztható meg kifejezés arra is utal, hogy ezek a hozzáférési határok nem merev vagy-vagy határok. A megoszthatótól (megmondom neked, hányat mutat az órám) a kicsit és pontatlanul megoszthatón keresztül, a nem megoszthatóig tartó ez a határ. Collaboration-inforeco.jpgTudásunk egy része nem kapcsolódik, például mert különböző (szub)kultúrából származunk, vagy ami az egyikünk számára nem jelent semmit, a másiknak jelentőségteljes, s mert különböznek a tapasztalataink. Tovább.

5. A dolgozók versenyeztetése csökkenti a szervezeti tőkét.  Hogyan értjük meg egymást? 5. Ahol csak lehet lebeszélem a cégvezetőket arról, hogy versenyeztessék kollégáikat. Ha versenyeztetnek, a szervezet problémamegoldó képessége lecsökken. A dolgozók ellenérdekeltté válnak a tudás megosztásában. Részletesen itt.

6. 3d.bmpAz emberi felkészültségek. Hogyan értjük meg egymást? 6.  Három különböző tőkefajtával él az ember. Tárgyi-anyagi javakkal, -enni, inni, ruházkodni, lakni, utazni stb. feltételek; szimbolikus tudással, - a fejünkben lévő és kommunikálható tudás, ami segít eligazodni a világban, és segít összehangolni a cselekvéseinket;s a „mi a jobb” típusú értékelő tudással - ez arra jó, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, ez olyan tudás, ami hierarchiába rendezi el a rossz-jó-jobb dolgokat. Részletesen itt.

7. Az értelem hálója. Hogyan értjük meg egymást? dictionary oxford.jpg7. Miközben a fokális tudatosságunk állandóan változhat, ennek tudattalan hátterében van egy állandóbb kulturális beágyazottsága, „bele-szövődöttsége” mindenfajta figyelmünknek, fókuszált tudatosságunknak. A szervezeti tudás hálózatos szerkezetű, elsajátítása időt igényel. Részletesen itt.

8. Vezetői intuíció. Hogyan értjük meg egymást? 8. "meghallgat mindent, észben tart mindent, a maga helyére állít mindent, nem akadályoz meg semmit, ami hasznos, és nem enged meg semmit, ami árt. Tudja, hogy van valami, ami erősebb és jelentősebb az ő akaratánál: az események elkerülhetetlen folyása, és ő meg tudja látni ezeket az eseményeket, meg tudja érteni jelentőségüket, és a jelentőség tudatában le tud mondani az eseményekben való részvételről: egyéni akaratáról, ha ez másra irányul. És ami a fő - gondolta Andrej herceg – azért bízik benne az ember, mert ... orosz: mert megremegett a hangja, amikor azt mondta: „Idáig juttattak bennünket”, mert szinte zokogott, amikor arról beszélt, hogy „rászorítja még a lóhúsevésre őket is”. Épp ez a többé-kevésbé homályosan, de mindenkiben élő érzés volt az alapja annak az egyértelmű, általános helyeslésnek, amely Kutuzov főparancsnokká választását kísérte: a nép akarta azt, ha ellentétben állt is az udvarbeliek elképzeléseivel.” Részletesen itt.

moderator.jpg9. Az értekezlet, mint közös munkatér. Hogyan értjük meg egymást? 9. A munkahelyeken a legtöbbször a vezető vállalja a vitavezető szerepet. De a vezető a legfőbb problémamegoldó is. A vezető nagy valószínűséggel nem tanult moderátori ismereteket, azt legfeljebb valahogyan kialakította. Így e két szerepe összekeveredik, s ez gyakran többet árt, mint használ. A vezető, ha meg is próbálja szabályozni a megbeszélést, a legtöbbször ő maga szegi meg a maga által hozott szabályokat. S mivel ezt általában nem legitim kibeszélni, a vezető nincs is ennek tudatában. Ha ez súlyossá válik, a résztvevők megszokják, hogy a problémamegoldás valódi színtere nem a vezetővel együtt tartott megbeszélés, s az értekezletek kiürülnek. Tovább.

Szólj hozzá

kommunikáció együttműködés tudásmenedzsment hálózat vita értekezlet gondolkodás menedzsment tőke szervezet megbeszélés értelem meeting csapatmunka vezető információs társadalom tudástársadalom szervezetfejlesztés problémamegoldás HR facilitátor tudásszervezet immateriális vagyon egyenlő hozzáférés értekezletvezetés meetingvezetés vitavezetés Tudástőke szervezeti tőke