2017. sze 30.

"A nép, amely mindent elhisz, amit mondanak neki olyan, akár az ökörcsorda... "

írta: Dr Domschitz Mátyás
"A nép, amely mindent elhisz, amit mondanak neki olyan, akár az ökörcsorda... "

„Még sok egyiptominak kell széthasítani a koponyáját, és még sok egyiptomi katonát kell behajítani a vízbe, míg Szimirra, Büblosz, Szidón és Gáza végre ráeszmélnek, hogy az egyiptomiak sem sérthetetlenek, az ő vérük is kifolyik, s ők is meghalnak, ha kést döfnek beléjük.

hyksos.jpg

- Miért kell ennek megtörténnie, és mi okból gyűlölöd oly nagyon az egyiptomiakat, Aziru? – kérdeztem. Aziru göndör szakállát simogatva, ravaszul mosolygott, és így válaszolt:-

- Ki állítja, hogy én gyűlölöm az egyiptomiakat, Szinuhe? Hiszen téged sem gyűlöllek, pedig te is egyiptomi vagy. Gyermekoromban én is a fáraó aranyházában nevelkedtem, miként atyám, és Szíria minden más fejedelme. Így hát jól ismerem az egyiptomi szokásokat, és tudok olvasni, meg írni is, bár a tanítóim sokszor megráncigálták a hajamat, és az én körmömre többször rácsaptak a nádpálcájukkal, mint más tanítványaikéra, mert szíriai voltam. De azért cseppet sem gyűlölöm az egyiptomiakat, mert midőn értelmem növekedett, sok bölcsességet tanultam náluk, amelyet ellenük fordíthatok majd, ha eljön az ideje.

ancient_egyptian_clothing_1.jpg

Ott tanultam meg, hogy a művelt emberek előtt minden nép egyenlő, és nincsen köztük különbség, mert minden gyermek csupaszon jön a világra, akár szíriai, akár egyiptomi. Ott tanultam meg, hogy egyik nép sem bátrabb vagy gyávább, kegyetlenebb vagy könyörületesebb, igazságosabb vagy hamisabb a másiknál, hanem mindegyik népben akadnak bátrak és gyávák, jók és rosszak, hasonlóképpen Szíriában és Egyiptomban is. Ezért a vezérek és uralkodók maguk senkit sem gyűlölnek, és nem tesznek különbséget a népek között. Ám az ő kezükben a gyűlölet hatalmas erő, hatalmasabb, mint a fegyver, mert a kar gyűlölet nélkül nem képes felemelni fegyvereket. kiraly.jpgÉn uralkodónak születtem, mert ereimben Amurru királyainak vére csörgedezik, és népem a hikszoszok idejében tengertől tengerig minden népet az uralma alá hajtott. Ezért minden erőmmel azon vagyok, hogy gyűlöletet szítsak Szíria és Egyiptom között, és addig fújom, élesztgetem a parazsat, mígnem lassan-lassan felizzik, és egyszer majd lángra lobbanván, porrá égeti az egyiptomiak uralmát Szíriában. Meg kell hát tanulnia Szíria minden városának és minden törzsének, hogy az egyiptomi nyomorultabb, gyávább és hálátlanabb, kegyetlenebb, hamisabb és fösvényebb, mint a szíriai. Meg kell tanulniuk, hogy köpjenek, ha egyiptomiak kerülnek szóba, úgy kell nézniük az egyiptomiakra, mint istentelen elnyomókra, vérszopókra, kínzóikra és gyermekeik meggyalázóira, míg gyűlöletük elég hatalmasra növekszik ahhoz, hogy hegyeket mozdítsanak el.

- De hiszen magad mondottad, hogy ez nem igaz – szóltam közbe.

- Széttárta karját és mosolygott.

- Mi az igazság Szinuhe? Ha már eléggé vérükbe szívták azt az igazságot, amit én kínálok, valamennyi isten előtt megesküsznek rá, és elfogadják, és ha valaki hazugságnak mondja, nem hisznek neki, hanem mint káromlóból kiverik a lelkét. Azt kell hinniük magukról, hogy erősebbek, bátrabbak, igazabbak, mint bármely más nép a világon, és annyira szeretik a szabadságot, hogy mit sem törődnek halállal, éhséggel, gyötrelemmel, hanem készek érte bármilyen árat megfizetni.

- Milyen szabadságról beszélsz nekik? – kérdeztem, szívemben féltvén Egyiptomot és a sok telepest, hiszen az én népem volt.

ancient-egyptian-panorama-the-egyptian-army-5000-years-ago-3-728.jpgAziru újra széttárta karját.

- A szabadság több értelmű szó, az egyik ezt érti rajta, a másik amazt, de mindez nem számít, amíg a szabadságot el nem nyerték. A szabadság eléréséhez sok ember szükséges, de ha elértük a legjobban cselekszünk olyképpen, hogy nem osztjuk széjjel sokaknak, hanem megtartjuk magunk. Ezért úgy vélem, hogy Amurru földjét nevezik majd egykor a szabad Szíria bölcsőjének. Tudd meg azt is, hogy az a nép, amely mindent elhisz, amit mondanak neki olyan, akár az ökörcsorda, melyet botokkal hajtanak, vagy birkanyáj, amely gondolkodás nélkül követi a vezérkost bárhová. Meglehet, hogy én vagyok a bot, meg a vezérkos egy személyben.”

(Mika Waltari: Szinuhe)szinuhe.jpg

 Kép

  • https://weaponsandwarfare.com/2015/10/05/hyksos/
  • http://www.ancient-egypt.info/2012/01/ancient-egypt-clothing-for-men-women.html
  • http://www.bible-history.com/sketches/ancient/crowns.html
  • https://www.slideshare.net/yassermetwally/ancient-egyptian-panorama-the-egyptian-army-5000-years-ago
Szólj hozzá

politika előítélet