2017. dec 03.

Új világ - A tudásalapú társadalom. Közpolitikai vitairat

írta: Dr Domschitz Mátyás
Új világ - A tudásalapú társadalom. Közpolitikai vitairat

Új világ - A tudásalapú társadalom. Közpolitikai vitairat

Megjelent a Jel-Kép 2017.3. számában

Absztrakt
Az ipari kapitalizmus kialakulásához hasonló mély átalakulásban vagyunk. Az országok most az ezt meghaladó tudásalapú gazdaság kiépítésében versenyeznek. A nyertesek magasan képzett munkaerővel, nagy hozzáadott értékű munkát végeznek. Ezzel gazdagságot, erős középosztályt építenek. A képzetlen vesztesek nem tudnak eléggé bekapcsolódni az értékesebb tudásmunkába és nagy segélyre szoruló tömeget alkotnak.
A tőke szabad mozgása leszűkítette a kormányok mozgásterét, ám a legfontosabb nemzeti feladat a magasan képzett emberek kifejlesztése maradt. A skandinávoknál jobb a közoktatás, a németeknél a szakoktatás, az ázsiaiak szorgalmasabb tanulók, jobbak az amerikai egyetemek.
Akkor bedobjuk a törülközőt? Van, amit nem csinál meg más helyettünk. A mi tudásalapú társadalmunkat nekünk kell kiépíteni. Most.

mmaa.jpgKözpolitikai vita

A tudásalapú társadalom komplex, integrált rendszer. Látványosan az oktatás, de az összes társadalmi tényező együttes fejlesztését igényli. Mindez alapvető változásokat jelent a mai politikában, mivel ellenkező irányba mutat, mint a rendszerváltás utáni összes kormány neoliberális politikája.

A váltás türelmes vitákat, tájékoztatást, a program fokozatos továbbfejlesztését igényli, ezért is kell széles társadalmi vitára bocsátani.

A következő oldalakon olvasható vitaindítóhoz olyan témákban várunk  ̶  természetesen nem aktuálpolitikai, hanem tudományos  - hozzászólásokat, mint a tudástársadalom fogalma, értelmezése; tudás- és tőkefajták és egymáshoz való viszonyuk; tudástársadalom és globalizáció; hol tart Magyarország a tudástársadalom kiépítésében; mi minden szükséges ahhoz, hogy Magyarország jelentősen előre tudjon lépni a tudástársadalom felé; egyenlőtlenségek és felszámolásuk lehetőségei; és hasonlók.
A Szerző és a szerkesztőség előre is köszöni a hozzászólásokat, amelyek a jövő évi első számunkban fognak megjelenni.

A tanulmány a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatásával készült, és épít a "Párbeszéd"
tudásalapú munkacsoportjában szervezett vitákra.

Kulcsszavak
tudásalapú társadalom, hozzáadott érték, oktatás, középosztály, innovációs verseny, 

Itt olvasható a teljes tanulmány.

Szólj hozzá

oktatás politika együttműködés tudásmenedzsment változás társadalom demokrácia világ közügyek tudás fejlesztés fejlődés centrum egyenlőtlenség emberi jogok kreativitás munkaerőpiac információs társadalom tudástársadalom tudásszervezet technoszociális immateriális vagyon hetedik világ egyenlő hozzáférés Tudástőke tudásmunka