2017. dec 13.

Eredményes munkacsoportok szervezése

írta: Dr Domschitz Mátyás
Eredményes munkacsoportok szervezése

 team_1.jpgCsapatmunkán egyének együttműködését értjük, amely során többet érnek el, mintha önállóan dolgoznának, és ahol osztoznak az eredményeken.

A munkacsoport bármilyen összetételű lehet, melyben a tagok azért fognak össze, hogy valamilyen eredményt elérjenek. Az ilyen munkacsoportok rendkívül fontosak bármilyen szervezetben, azonban ahhoz, hogy eredményesen működhessenek, számos tényezőt kell figyelembe venni a csoportok szervezésekor és irányításakor.

A munkacsoportok előnyei:

 • a dolgozók könnyebben megbirkóznak a változásokkal
 • lehetővé teszi a munka arányos elosztását
 • a problémák felmerülésekor több lehetséges megoldás születik
 • a hibák száma csökken, mivel a munkacsoportok tagjai észreveszik és kijavítják egymás hibáit
 • növelheti a dolgozók motiváltságát
 • különböző szakterületek együttműködésére ad kiváló lehetőséget
 • hatékony a különböző csoportok döntéseinek és eredményeinek koordinálásában

 A hatékony munkacsoportok jellemzői

 • nem fecsérelik az időt „hatalommegosztással” - a tagok közös tulajdonnak érzik a hatásköröket
 • kivételes képességeiket a dolgozók közös célkitűzéseik megvalósítása érdekében alkalmazzák
 • szabad utat engednek az ötleteknek és véleményeknek
 • az ellenvélemény is elfogadott
 • igyekeznek mások nézőpontjából is szemlélni a dolgokat
 • a konfliktushelyzetekből új gondolatok és ötletek születhetnek
 • a tagok más-más szemszögből szemlélik a dolgokat
 • a tagok pozitív eredmények elérésére törekednek

Hét lépés a sikeres csoport létrehozásához

A következő lista segítséget nyújt egy eredményesen működő csoport megszervezéséhez:

1. Az indulás

 • minden egyes tag hivatalos fogadása az alakuló csoportba
 • a jövőkép felvázolása
 • a csoport világos célkitűzéseit a szervezet célkitűzéseire alapozni
 • a jövőképet minden adandó alkalommal erősítsük meg

VALUES.jpg2. Megegyezés az alapokban

 • a tagok megegyeznek a célkitűzésekben és határidőkben
 • a csoport munkáját mi alapján ítélik meg, melyek a teljesítmény elvárások
 • mi történik abban az esetben, ha a dolgok nem terv szerint alakulnak
 • a csoporttagok szerepeinek és felelősségi körének meghatározása
 • segédcsoportok igénybevétele esetén azok tagjai is ismerjék a célkitűzéseket
 • az azonnali feladatok meghatározása
 • világos, rövidtávú célkitűzések, meghatározott időn belül elvégzendő munka mennyisége és az erőforrások meghatározása
 • megegyezés a jelentések keretrendszeréről
 • megegyezés olyan belső folyamatokat illetően, mint a döntéshozatal és problémamegoldás

3. A félelmek eloszlatása

 • szakítsunk időt minden egyes csoporttagra, hallgassuk meg kétségeit
 • magyarázzuk meg az egyéni részvétel, hozzáértés és szakértelem jelentőségét
 • gyűjtsünk javaslatokat a továbblépésre
 • tisztázzuk, hogy a hibák elkerülhetetlenek, ugyanakkor a felmerülő problémákat a lehető leggyorsabban fel kell ismerni annak érdekében, hogy a csoport minél hamarabb megoldhassa azokat

participation.jpg4. A részvétel ösztönzése

 • tevékenységi terv kidolgozása a megoldásra váró feladatokra
 • bátorítsuk a tagokat arra, hogy építsenek ki kapcsolatokat, hogy további, a csoport számára hasznos észrevételekkel szolgálhassanak
 • olyan rendszerek kiépítése, amelyben minden tagnak jelentést kell készíteni vagy szóbeli észrevételeket kell tennie

5. A csapatszellem megteremtése

 • magyarázzuk el a tagoknak, hogy csapatmunkát várunk tőlük
 • tegyenek javaslatokat ennek megvalósítása érdekében
 • teremtsünk kedvező lehetőséget az ötletek megosztására, megvitatására
 • konfliktusos területek ütköztetése

6. A hatékonyság ellenőrzése

A csoport munkájának és teljesítményének rendszeres ellenőrzése, az esetleges hiányosságok megállapítása

7. Rátermett csoportvezető választása, aki

 • tisztában van a célkitűzésekkel
 • tudja, hogyan valósítsa meg azokat
 • tisztázza az egyes csoporttagok szerepét
 • a csoporttagokat bevonja a tervezésbe és megvalósításba
 • információval és útmutatással szolgál
 • kezelni tudja a konfliktushelyzeteket és meg is oldja azokat
 • figyelemmel kíséri a fejlődéstcommunication-for-designers.jpg

 A kommunikációt elősegítő eszközök

 • Értekezletek lebonyolítására szánt termek közel a munkahelyhez
 • Felszerelésük tartalmazzon:
 • vizuáltáblát (white-board)
 • prezentációs táblát (flip-chart)
 • írásvetítőt
 • Környezetváltozás - két-három napos, munkahelyen kívüli környezetben való összejövetel a megoldandó problémákról
 • Az értekezletek meghatározott szabályok szerint zajlanak - kezdési idő szigorú betartatása
Szólj hozzá

együttműködés változás csapatmunka