2018. júl 28.

Versenyezni, vagy együttműködni?

írta: Dr Domschitz Mátyás
Versenyezni, vagy együttműködni?

A meeting galaxis tőkéje növekvő részben dolgozói tudás. Ez a dolgozók tulajdonsága. És dolgozói tulajdon. Ez átalakítja a munkapiaci viszonyokat. A meg nem becsült dolgozó elmegy.  Viszi a vagyont.  Oda megy, ahol megbecsülik. Ahol megbecsülik, ott többet termel.

munkaero_elvandorlas.jpg

Az együttműködő és a versengő kommunikáció lényegesen eltér egymástól. Az uralkodó kommunikációs modellben a kommunikáció a meggyőző közlés, a jó prezentáció, önprezentáció, önérvényesítés modelljeit követi. Ez jó, ha érvényesíteni akarjuk a szándékainkat, önmagunkat, de alkalmatlan akkor, ha közösen kell keresnünk valamilyen megoldást.

Kölcsönös nézetegyeztetésdonkey-cooperation-300x347.jpg

Mert itt nem „eladni” és prezentálni kell elsősorban, hanem befogadni. Az együttműködésnek nem a prezentáció a jó formája, hanem a kölcsönös nézetegyeztetés. Itt nem az önérvényesítés, hanem a közös igazságkeresés az alapvető attitűd. Nem az adás, hanem a közös vétel, kíváncsiság. Benne az is, hogy önmagunk nézeteit is átalakítsuk, hogy az igaz, és helyes legyen. 

 Kooperatív rendszer 

A régi dologi munka helyén kommunikatív munka van.  Régen, míg a szükséges tudás egyszerű volt, a vezető egyedül is tudhatott minden fontosat a szervezetről. Nem volt nézetegyeztetésre szüksége, s a döntés után a feladatok prezentálása, és a végrehajtás szervezése volt a feladat. Az ennek megfelelő kommunikációs modell az adó magatartásának eredményes megformálására koncentrált. A tudás felül, a vezetőnél volt, és elég volt a lefele történő - adó - kommunikáció. A szervezeti struktúrának is e végrehajtási rendet kellett követni. 

cooperation.jpgA mai vezető nem rendelkezhet minden fontos tudással, és nézetegyeztetésre kényszerül. Már nem csak a feladatok a megbeszélendők, hanem az is, hogy milyen a szervezet valósága, milyen cselekvési lehetőségek vannak, s melyik a helyes döntés.

Meeting galaxisgalaxis.jpg

Ez nem a meglévő megoldás érvényesítését, hanem a megoldást kereső, nézetegyeztető kommunikációt igényli. E jelenséget a meeting galaxis névvel illettem. A központi hatalomból kiágazó és tovább osztódó csillag alakú hatalmi szerkezetek helyén együttműködés van. Ez a meeting galaxis lakóinak felkészültségét is átalakítja. Nem elég végrehajtani. Helyzetet kell elemezni - közösen. Célokat kell kitűzni - közösen. Alternatívákat kell kimunkálni és döntéseket kell hozni. Olyanokat, amilyeneket a vezető hozott volna, ha lett volna ehhez ellég kapacitása. 

Ez a dolgozók alapos felkészítését igényli. Nemcsak a saját munkájukról kell sokat tudniuk, hanem arról is, hogy e munka milyen tágabb rendszerbe illeszkedik. A bonyolult tudáskombináló szervezetekben nem tud működni a csak külső irányításra váró dolgozó. Kezdeményezőnek, önállónak, proaktívnak kell lenni. A kutatott szervezeteket ilyennek találtam. A jobbak ebben voltak jobbak, a gyengék ebben voltak gyengék.

A tudástőke is mozog

A meeting galaxis tőkéje növekvő részben dolgozói tudás. Ez a dolgozók tulajdonsága. És dolgozói tulajdon. Ez átalakítja a munkapiaci viszonyokat. A nem becsült dolgozó elmegy. Viszi a vagyont. Oda megy, ahol megbecsülik. Ahol megbecsülik, ott többet termel. Az a tőke ami a tulajdonos tárgyaiban van, az itt marad.

munkaerovandorlas.jpg

A nagy tudású alkotó dolgozó résztulajdonos. Máshogy kell vele alkudni.

Alkotni kedvvel lehet, s az alkotásban magában van az öröm. Bérmunka esetén a munka az áldozat, ezt az áldozatot meg kell fizetni. A tömeges alkotó munkához a munka motivációs bázisát gazdagítani kell, nem jó csak a bérjellegét hangsúlyozni, s fontossá válnak a munka humán tartalmai. 

Szolgáltatás

Forrás: Domschitz Mátyás Tudáskombináló szervezeti hálózatok Hogyan alakul át a munka világa és a vezetés  a tudás-intenzív szervezetekben? Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program doktori disszertáció összefoglaló

Kép:

  • https://www.profession.hu/cikk/20150401/elvandorolnak-a-magyar-munkasok/5289
  • http://eichut.net/en/2013/08/10/competition-or-cooperation/
  • https://open-zone.org/cooperation-with-others.html
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy
  • http://www.szociologia.eu/migracio
Szólj hozzá

kommunikáció együttműködés tudásmenedzsment hálózat értekezlet menedzsment hatalom megbeszélés értelem meeting csapatmunka emberi erőforrás facilitátor tudásszervezet immateriális vagyon meetingvezetés hálózati munka kooperatív vezetés tudásmunka