Hetedik világ

Praktikus tudomány. Szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés, coaching, tudástársadalom

2018. jan 30.

Mitől vagyunk felnőttek?

írta: Domschitz Mátyás
Mitől vagyunk felnőttek?

gyerek_felnott.pngNapjainkban tovább élünk és a felnőtté válás ideje,  tartalma is megváltozott. 

A felnőtté válás 8 kritériuma John Kim pszichoterapeuta szerint. A Lélek és psziché írása.

Kép

https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-childhood-and-adulthood

 

Tovább Szólj hozzá

életvezetés

2018. jan 28.

A közgazdaságtan reformációra vár

írta: Domschitz Mátyás
A közgazdaságtan reformációra vár

"1. A gazdaság végső céljáról a társadalomnak kell döntenie. Egyetlen gazdasági célt sem választhatunk el a politikától. A siker mérőszámai is politikai választások eredményei.

2. A gazdagság és a jövedelem eloszlása alapvetően határozza meg a gazdasági valóságot, ezért annak a gazdasági elméletekben is szerepet kell kapnia.

3. A ...

Tovább Szólj hozzá

közösség gazdaságtan

2018. jan 28.

Boldogságmérés 2017

írta: Domschitz Mátyás
Boldogságmérés 2017

A szabadság érzése is egy boldogságtényező

"A Gallup felmérésében a részvevőknek arra is válaszolniuk kell, hogy szabadnak érzik-e magukat a döntéseik meghozatalában életük során. Noha a kérdésre csak igen-nem alapú válasz adható, ami nem elegendő ahhoz, hogy árnyalni lehessen az eredményeket, így is óriási országok közötti különbségeket láthatunk: a válaszadók átlagosan 71%-a felel igennel erre a kérdésre, ugyanakkor vannak országok, ahol ez az arány csupán 26%, míg máshol 98%.

  Ha csupán az emberek 10%-a válaszolna nem helyett igennel, az a boldogság szintjében globális szinten hasonló növekedést okozna, mint az egy főre jutó GDP 40%-os emelkedése.

És hogy mindez hogyan köthető a boldogság társas-társadalmi ...

Tovább Szólj hozzá

oktatás közösség boldogság centrum életvezetés life coaching egyenlő hozzáférés nyitott társalom

2018. jan 28.

Pártörténet egy mondatban

írta: Domschitz Mátyás
Pártörténet egy mondatban

terapias_hazugsagok.jpg"Pár év együttélés után a pasas libidója kifulladt, vagy a pénzszerzésbe integrálódott."

 (Yalom: Terápiás hazugságok)

"A ​szerző eddigi írásaihoz képest végtelenül (ön)ironikus hangvételű regény a pszichiáterek becsaphatóságát mutatja be, vagyis azt, hogy a pszichiáterek valójában egyáltalán nem jó emberismerők. Igen könnyen át lehet verni őket, ami elsősorban jól fejlett nárcizmusuknak köszönhető. A regény mindkét főhőse pszichoterapeuta. A fiatalabb, idealista Ernest új módszerrel kísérletezik: mi történik, ha nyílt és őszinte a pácienssel, a terápiás munkában egyenrangú félként vesz részt, nem tagadja le saját érzéseit. Az idősebb Marshal viszont a végletekig konzervatív, szigorúan a tankönyvekben ...

Tovább Szólj hozzá

terápia kommunikáció boldogság fejlődés életvezetés consulting

2018. jan 27.

a propaganda ember-ellenességéről

írta: Domschitz Mátyás
a propaganda ember-ellenességéről

propaganda.jpg"A világ megváltoztatását célzó propaganda - micsoda értelmetlenség! A propaganda eszközzé teszi a nyelvet, emelővé, géppé. A propaganda rögzíti a társadalmi jogtalanság hatása alatt formálódott emberek állapotát azáltal, hogy mozgósítja őket. Számol azzal, hogy számolhat velük. Lelke mélyén mindenki tudja, hogy az eszköz révén maga is eszközzé válik, miként a gyárban. A méreg, melyet az emberek a propaganda követése közben magukban éreznek, az igával szembeni régi düh, amelyet még növel a gyanú, hogy az általa kínált kiút hamis. A propaganda manipulálja az embereket; ahol szabadságot kiált, ellentmond önmagának. Elválaszthatatlan tőle a csalárdság. A hazugság közösségében talál egymásra propaganda révén a vezér ...

Tovább Szólj hozzá

politika kommunikáció társadalom demokrácia közügyek manipuláció információs társadalom hatodik világ

2018. jan 21.

A túlzott kontroll cselekvésképtelenséget okoz.

írta: Domschitz Mátyás
A túlzott kontroll cselekvésképtelenséget okoz.

controlled.jpgA túlzott kontroll igény lebénít

A vezetés dolga, hogy kontrollálja a szervezeti folyamatokat. De e törekvésében korlátokba ütközik. Nem is tudna mindent kontrollálni, nem bírná kapacitással. A túlzott kontrolligény - a kontrollfétis – túlterhelést okozhat, és még az alacsonyabb szintek önállóságát is lecsökkenti. Ez meg még tovább növeli a felsőbb szint terhelését.
Lássunk egy idézetet Alan Watts-tól::
"A visszacsatoló rendszer megfelelő hangolása mindig módfelett bonyolult mechanikai probléma. Mert az eredeti szerkezetet, mondjuk, a kazánt egy visszacsatoló rendszer hangolja, amely azonban maga is hangolást igényel. Ezért ahhoz, hogy egy mechanikai rendszert minél automatikusabbbá tehessünk, visszacsatoló rendszerek egész ...

Tovább Szólj hozzá

tudásmenedzsment gondolkodás menedzsment vezetés hatalom megbeszélés csapatmunka cégvezetés komplexitás információs társadalom problémamegoldás tudásszervezet vezetői hatalom Tudástőke kooperatív vezetés tudásmunka szervezefejlesztés

2018. jan 18.

Kollektív intelligencia

írta: Domschitz Mátyás
Kollektív intelligencia

native-americans.jpg "- Nem az a fontos, hogy én vagyok az okosabb vagy a testvérem! Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek!

Mostanában hajlamosak vagyunk elfelejteni, mekkora ereje van a közösségnek!"

A példa indiánjai intelligensebbek nálunk

Kép

  • http://www.myfreewallpapers.net/artistic/pages/native-americans-01.shtml

 

 

Tovább Szólj hozzá

együttműködés tudásmenedzsment vita társadalom tudás vezetés csapatépítés Tudástőke tudásmunka

2018. jan 16.

Elidegenedés és konformizmus

írta: Domschitz Mátyás
Elidegenedés és konformizmus

marxist-theory-of-alienation.jpgAz elidegenedésben az ember elidegenedik önmagától. E mögött meg az, hogy van - illetve lehetne - egy teljes személyisége, de ezt a teljességet sokféle okból nem tudja kiélni az ember, csak valamilyen részeit, s a többit elfojtja.

A rendszerkritikus gondolkodók a társadalmi viszonyokban rejlő hatásokra vezetik vissza az elidegenedés létrejöttét. Marxtól eredően sokan onnan indulnak ki, hogy a kapitalista tulajdonviszonyok miatt a nincstelenek a tőkéseknek dolgozva elidegenednek munkájuk termékétől - az a tőkésé - és ezzel a munkájuktól.

Pedig az emberi lényeghez hozzátartozik az alkotó munka. Az emberi lényegtől elidegenedve csak egy egy részműveleten dolgoznak, egy számukra idegen hatalomnak engedelmeskedve. 

little_boxes.pngA modern társadalomban ...

Tovább Szólj hozzá

énkép boldogság életmód életvezetés rendszerkritika kreativitás önmegvalósítás elidegenedés balanced life balanced work life

2018. jan 07.

Az optimális teljesítmény

írta: Domschitz Mátyás
Az optimális teljesítmény

gettyimages-517664793-56bc9c2c5f9b5829f84f2296.jpgFlow

Csíkszentmihályi Mihály az optimális teljesítmény, vagy csúcsteljesítmény kutatása során - azt találta, hogy a csúcsteljesítmény és egyfajta „tökéletes élmény” – a „flow” együtt jár. Ezzel vitatta a korábbi felfogást, mely szerint a csúcsteljesítmény nem jár örömmel, boldogsággal, hanem csak a végeredménye. A kutatás eredményeként alkotta meg a „boldogságcsatorna” fogalmát, amely képességeink és az előttünk álló feladat viszonyában mutatja meg, azt, ahol előállhat a a tökéletes élmény.

Vannak olyan feladatok, amelyek nem állítanak kihívásokat képességeink elé, itt gyakran unatkozunk. S van, hol a feladatban rejlő kihívás meghaladja képességeinket, itt szorongunk. Ezt a szorongó állapotot már ...

Tovább Szólj hozzá

boldogság flow vezetőképzés szervezefejlesztés

2017. dec 19.

Szerelőszalag zen

írta: Domschitz Mátyás
Szerelőszalag zen

Szerelőszalag zen

Fiatal, "kétkezi" melós koromban időnként elszálltam munka közben.

Persze nem voltak fogalmaim rá. Az "elszálltam" kifejezést se ismertem. Úgy tudtam leírni, hogy "marhára élvezem" a munkát. A mozgást. A munka ritmusa, a műhely, a gépek, a sűrített levegős kereplő szerszámok, zúgó, mormogó hangok, a gépolaj szaga, otthonos illata adta a hátteret. Néha egy nagy tárgy éleset  csattant, fémes zengése átrezgett a műhelyen.

Benne voltam a hangokban. De inkább BENNE voltam. Benne az EGÉSZ-ben. Mert ez egy különleges benne levés volt. Nem én, meg külön a műhely, meg a hangok, meg az illatok, hanem mindez egy. Egy voltam ezekkel. Egy voltunk a munka, a többiek, a műhely a zajok, a ritmus, az olaj.

A Rába gyár ...

Tovább Szólj hozzá

boldogság életvezetés bölcselet értelem flow elidegenedés emberi erőforrás

2017. dec 13.

Mitől jók a TED előadói?

írta: Domschitz Mátyás
Mitől jók a TED előadói?

" A TED előadók a világ legjobbjai, így logikusnak tűnt, hogy őket vizsgáljuk meg, ha tudni szeretnénk, mitől lesz egy előadás sikeres vagy átlagos. Az oldalon több mint 2400 előadás található, így elég megbízható eredményeket kapunk, ha ezekből vonunk le következtetéseket."

ted.jpg

Az üzleti blog teljes írását itt olvashatod.

Kép:  https://www.kaggle.com/rounakbanik/ted-talks

Tovább Szólj hozzá

kommunikáció dialógus

2017. dec 13.

Eredményes munkacsoportok szervezése

írta: Domschitz Mátyás
Eredményes munkacsoportok szervezése

  team_1.jpgCsapatmunkán egyének együttműködését értjük, amely során többet érnek el, mintha önállóan dolgoznának, és ahol osztoznak az eredményeken.

A munkacsoport bármilyen összetételű lehet, melyben a tagok azért fognak össze, hogy valamilyen eredményt elérjenek. Az ilyen munkacsoportok rendkívül fontosak bármilyen szervezetben, azonban ahhoz, hogy eredményesen működhessenek, számos tényezőt kell figyelembe venni a csoportok szervezésekor és irányításakor.

A munkacsoportok előnyei:

  • a dolgozók könnyebben megbirkóznak a változásokkal
  • lehetővé teszi a munka arányos elosztását
  • a problémák felmerülésekor több lehetséges megoldás születik
  • a hibák száma csökken, mivel a munkacsoportok tagjai észreveszik és kijavítják ...
Tovább Szólj hozzá

együttműködés változás csapatmunka

2017. dec 03.

Új világ - A tudásalapú társadalom. Közpolitikai vitairat

írta: Domschitz Mátyás
Új világ - A tudásalapú társadalom. Közpolitikai vitairat

Új világ - A tudásalapú társadalom. Közpolitikai vitairat

Megjelent a Jel-Kép 2017.3. számában

Absztrakt
Az ipari kapitalizmus kialakulásához hasonló mély átalakulásban vagyunk. Az országok most az ezt meghaladó tudásalapú gazdaság kiépítésében versenyeznek. A nyertesek magasan képzett munkaerővel, nagy hozzáadott értékű munkát végeznek. Ezzel gazdagságot, erős középosztályt építenek. A képzetlen vesztesek nem tudnak eléggé bekapcsolódni az értékesebb tudásmunkába és nagy segélyre szoruló tömeget alkotnak.
A tőke szabad mozgása leszűkítette a kormányok mozgásterét, ám a legfontosabb nemzeti feladat a magasan képzett emberek kifejlesztése maradt. A skandinávoknál jobb a közoktatás, a németeknél a szakoktatás, ...

Tovább Szólj hozzá

oktatás politika együttműködés tudásmenedzsment változás társadalom demokrácia világ közügyek tudás fejlesztés fejlődés centrum egyenlőtlenség emberi jogok kreativitás munkaerőpiac információs társadalom tudástársadalom tudásszervezet technoszociális immateriális vagyon hetedik világ egyenlő hozzáférés Tudástőke tudásmunka

2017. nov 30.

az élethosszig tartó tanulás a jövő befektetése

írta: Domschitz Mátyás
az élethosszig tartó tanulás a jövő befektetése

einstein.jpg

"Egy, a napokban közzétett   friss tanulmány   szerint ... az élethosszig tartó tanulás lesz a jövőben az a nélkülözhetetlen tényező, amelyre mindenkinek spórolnia kellene – a Green Fox Academy összegezte a legfontosabb megállapításokat.

A technológia olyan szinten gyorsult fel, a robotika és a mesterséges intelligencia olyan hatással van és lesz a gazdaságra, amely miatt az eddig megszerzett készségeinken túl másra is szükségünk lesz a jövőben a munkaerőpiacon. Ugyanis a hozzáadott értékkel nem rendelkező szakembereket egyre több területen az egyre olcsóbb robotok váltják majd fel. A jövő nagy kérdése, hogy vajon az új munkahelyek milyen arányban jönnek létre az emberek és a robotok számára? Ahhoz, hogy az ember legyen ...
Tovább Szólj hozzá

tanulás gondolkodás életmód fejlesztés fejlődés tanulásmódszertan életvezetés balanced life

2017. nov 26.

Nincs istant személyiségfejlődés. A változáshoz idő kell.

írta: Domschitz Mátyás
Nincs istant személyiségfejlődés. A változáshoz idő kell.

lite_boxes.jpg"az emberek nagy része „algopyrin-módszerekben”, instant megoldásokban gondolkodik. Manapság, amikor másodpercek alatt döntünk – online applikációkkal – olyan kérdésekről, hogy kivel randevúzzunk este, nehéz elvárni valakitől, hogy megértse, miért fontos időt szánni az önismeretre. Ez ugyanis fontos előfeltétele lenne annak, hogy rátaláljunk a hozzánk leginkább illeszkedő életfeladatra, amire szintén érdemes időt szánni. De addig, amíg a boldogság felkent hirdetői háromnapos tréningeken „az életünket megváltoztató” módszereket és csodát ígérnek, nehéz megmagyarázni az embereknek, hogy először is időre van szükség a változáshoz."

Erről ír Limpár Imre a "pszichoforyou oldalon,  itt olvashatod.

Kép és link

Tovább Szólj hozzá

énkép boldogság életmód életvezetés értelem elidegenedés balanced life balanced work life

2017. nov 19.

Popper Péter: Hogyan lehet művelt az ember?

írta: Domschitz Mátyás
Popper Péter: Hogyan lehet művelt az ember?

Szeretem Popper Péter „Ők én vagyok” című könyvét, ebből idézek: ok_en_vagyok.jpg
„Beszélgetés diákokkal

Hogyan lehet művelt az ember?

-   Úgy, hogy olvas.
-   És azután?
Elgondolkodik azon, amit olvasott.
És azután?
Megint olvas.
És?
Megint gondolkozik.
És?
És… nincs tovább! Csak jönnek végtelen sorban a „megint”-ek. Ha szerencséje van, ez így tart mindhalálig.
...
- Hány könyvet olvashat el az ember életében?
- Tételezzük fel, hogy egy jól olvasó ember 40 éven át hetenként egy könyvet olvas el. Ez évente 52 könyv. 10 év alatt 510. 40 év elteltével 2080. Szakma és szépirodalom összesen. Ennyit. Ha felületes, a sűrűn telenyomott oldalakat, ahol kevés az új ...
Tovább Szólj hozzá

olvasás életvezetés bölcselet önmegvalósítás

2017. nov 16.

Milyen munkát hoz a jövő?

írta: Domschitz Mátyás
Milyen munkát hoz a jövő?

Az emberi képességek fontosak maradnak

2020-the-new-world-of-work-kellyocg.jpg"továbbra is nagy szükség lesz azokra a készségekre, képességekre, amelyek emberré tesznek bennünket, persze egy nagyon mély technológiai tudás mellett. A csak emberi jellegzetességek: az érzelmek, az érzelmi intelligencia, az intuíció, a képzelet, a kreativitás. Így azok az állások fognak megmaradni, értett egyet más hasonló véleményekkel a jövőkutató, amelyek éppen az „emberi oldalunkkal” vannak összefüggésben, az emberi kapcsolatokkal, a gondozással stb., amelyekhez a korábban felsorolt képességek kellenek. Ugyanakkor Gerd Leonhard szerint ez azt is jelenti, hogy meg kell őriznünk a gyengeségeinket is, mint a lassúság, hibák elkövetése, eredménytelenség."

A HR portál teljes írását ...

Tovább Szólj hozzá

közösség munka kommunikáció együttműködés fejlődés menedzsment megbeszélés értelem csapatmunka érzelmi intelligencia információs társadalom HR facilitátor

2017. nov 12.

A nyuszi, a fűnyíró, a pozitív gondolkodás és a pozitív pszichológia

írta: Domschitz Mátyás
A nyuszi, a fűnyíró, a pozitív gondolkodás és a pozitív pszichológia

proaktív szöveg.jpegAz önfejlesztő irodalomban erős a „pozitív gondolkodás” tanítása. Ezt is lehet értelmesen és ész nélkül használni. Híres áramlat az úgynevezett vonzás törvénye, mely szerint, amire sokat gondolunk, azt „bevonzzuk” az életünkbe.

A szervezeti életben is önállóan, kezdeményezően kell dolgozni, ezért fontos a pozitív gondolkodás és a proaktivitás.

A nyuszika és a farkas fűnyírója

Kezdem egy viccel: nyuszika kertjében megnőtt a fű, gondolta, le kéne vágni. Eszébe jut, hogy a farkasnak van fűnyírója, hát elkéri. Elindul, s eszébe jut: lehet, hogy a farkas nem adja. Megy tovább, s gondolkodik:
- „Hát ez a farkas nem egy jószívű állat, és lehet, hogy nem adja.”
  Ballag tovább, s egyre mérgesebb.  
- ...
Tovább Szólj hozzá

2017. nov 09.

Három norma, ami veszélyes az egészségre és a boldogságra

írta: Domschitz Mátyás
Három norma, ami veszélyes az egészségre és a boldogságra

A viselkedésünket öntudatlanul is irányítják társadalmi szokások és normák. Ezek egy része káros lehet az egészségre és a boldogságra, úgy, hogy az emberi kapcsolatokat üresítik ki.

A "Lélek és Psziché" írása bemutat három ilyen káros normát. Az írást elolvashatod itt.

people_and_phone.jpg

Kép: https://www.huffingtonpost.com/nir-eyal/why-people-check-their-ph_b_9399364.htm

Tovább Szólj hozzá

kommunikáció kapcsolat beszélgetés boldogság életvezetés érzelmi intelligencia elidegenedés

2017. nov 07.

Elidegenedés és kizsákmányolás

írta: Domschitz Mátyás
Elidegenedés és kizsákmányolás

aki_most_lenn_van.jpg

Sok emberi probléma  mögött az elidegenedés van. Az emberek persze nem így nevezik. Rossz érzés, valami olyan, hogy nem az "igazi" életet éljük, nem a "teljeset",  csak egy részét. Boldogtalanok vagyunk, mert nem tudjuk "kiteljesíteni" magunkat. "Elszigeteltnek" érezzük magunkat a többiektől, a társadalomtól, a teljességtől, Istentől, saját lelki mélységeinktől. Az emberhez méltó élettől.

Az érzés közepében az van, hogy az ember elidegenedik önmagától, az emberi teljességtől. E mögött meg az, hogy van - illetve lehetne - egy teljes személyisége, teljes élete, de ezt a teljességet sokféle okból nem tudja kiélni, csak valamilyen részét. A többit elfojtja önmaga, vagy elnyomják mások.

megvilagosodas.jpgAttól függően, hogy mit gondolunk ...

Tovább Szólj hozzá

társadalom demokrácia világ boldogság egyenlőtlenség életvezetés szocializmus bölcselet szolidaritás értelem értékek spiritualitás önmegvalósítás tudástársadalom elidegenedés nyitott társalom

2017. nov 01.

Nézz így a munkára! Tudáskombináció. A vezetői munka ilyen.

írta: Domschitz Mátyás
Nézz így a munkára! Tudáskombináció. A vezetői munka ilyen.

delfinek_1.jpg

Új metaforával írható le a tudásgazdaságon alapuló termelésben egy újfajta vállalati kapcsolatrendszer, melynek lényege, hogy az intelligens egységek együttműködő hálózata, ami az együttműködő delfinek csoportjaihoz hasonlítható.

Régen a vállalati növekedésről a „nagy hal megeszi a kis halat” törvényét tanultuk. Ez szerint a versenyhez egyre nagyobbnak kell lenni. Pár évtizeddel ezelőtt az áttekinthető kreatív kis szervezetek divatja volt soron a „kicsi szép” jelszavával. Ma azt mondják „a gyors hal lehagyja a lassút”. A gyors alkalmazkodáshoz viszont intelligensnek kell lenni.

A csapatban élő delfin kimagaslóan intelligens, de erejét, társas élete és intenzív kommunikációja adja. A delfinraj többet tud, mint az ...

Tovább Szólj hozzá

munka kommunikáció együttműködés értekezlet gondolkodás kapcsolat tudás megbeszélés intelligencia kreativitás meeting csapatmunka cégvezetés érzelmi intelligencia információs társadalom tudástársadalom HR tudásszervezet immateriális vagyon hetedik világ értekezletvezetés meetingvezetés Tudástőke hálózati munka kooperatív vezetés tudásmunka