2011. aug 10.

Hálózat és tudáskombináció

írta: Dr Domschitz Mátyás
Hálózat és tudáskombináció

A társadalom bonyolódása okán a problémák megoldásához szükséges tudás „nem fér el” egy emberben, sőt nem fér el egy szervezetben sem. Együtt kell működni - a szervezeteknek is.

 

A régi piramisszerű szervezetek helyén hálózatokat látunk. A kreatív szellemi termelés fő elve a hálózati kommunikáció – tudáskombináció.
A  gyors piaci alkalmazkodás kényszere, a kreativitás igénye lecsökkenti a régi piramis elvű szervezetek iránti igényt, s helyükre  a gyorsabb és kreatívabb, a változásokat megkönnyítő hálózatok kerülnek.
A hálózatok egymással társalgó, elgondolásokat, információkat és erőforrásokat cserélő emberek csoportjai[1]. A hálózatok lényege a mellérendelt viszonyú kommunikáció a hálózat bármely tagjai között.
 

Érdekünk a társaink kiválósága

A hálózatban a tagok közti potenciális kommunikációs kapcsolatok száma, és ezzel a hálózat kreatív szellemi termelő képessége sokszorosa a hierarchiáknak. Itt akkor vagyunk sikeresebbek, ha okos, felkészült és együttműködésre képes társakkal rendelkezünk. Ezért érdekünk a társaink kiválósága, mert ezzel mi is kiválóbbak lehetünk. Ez ellentétes a régi motívumokkal, hogy akkor mehettünk előre, azaz a piramisban felfele a szervezeti hierarchián, ha munkatársaink gyengék voltak.

A hálózatok alapja a tagok közötti bizalom. A verseny lecsökkentené a bizalmat, és gondolatot, versenyelőnyt adni versenytársunknak irracionális lenne.

 

Hálózati képességek

A hálózatok terjedése mögött az információkhoz való tömeges hozzáférési lehetőségek állnak. Fontos tétel még az emberek egymás közti kommunikációjának megsokszorozódott lehetősége. A hálózati kommunikációnak nincsenek már földrajzi korlátjai. A korlátok inkább kulturálisak és nyelviek. E kultúrába az elektronikus kommunikáció kultúrája és nyelve éppúgy beletartozik, mint a közvetlen emberi kommunikáció, a másik embert megérteni tudó képesség, a meggyőző beszéd képessége, a tárgyalás-technikai képességek, mint a tömegmédiákban való sikeres szereplés készségei. Akik e korlátokat a legkönnyebben át tudják hidalni, a szellemi termelésben előnyhöz jutnak. 

Felelős hálózati tagok

 A kreatív munkatársak elevenebbek hálózati keretek között, mint hierarchikus keretekben. Aki a felelősségeket elvevő hierarchiákhoz szokott, csak nagyon nehezen tanul meg a felelős mellérendelt viszonyú hálózati modell szerint működni. És viszont, aki a hálózati modellben van otthon, alkalmatlan a felfele igazodó működésre, mert számára szokatlan a „felfele”.

 

Felelős hálózati tagok

A kreatív munkatársak elevenebbek hálózati keretek között, mint hierarchikus keretekben. Aki a felelősségeket elvevő hierarchiákhoz szokott csak nagyon nehezen tanul meg a felelős mellérendelt viszonyú hálózati modell szerint működni. És viszont, aki a hálózati modellben van otthon alkalmatlan a felfele igazodó működésre, mert számára szokatlan a „felfele”.

 

[1]Naisbitt, John: - Patricia Aburdene: Megatrendek 2000. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. Technika - Információ - Társadalom sorozat.)
Szólj hozzá