2013. okt 27.

Hogyan manipulálja a hatalom az embereket? A polisz ügyei 5.

írta: Dr Domschitz Mátyás
Hogyan manipulálja a hatalom az embereket? A polisz ügyei 5.

manipulation1.jpgA tudástársadalom feltétele a felelős, mérlegelő, szabad értelem.A mai magyar politikában nagy erők dolgoznak azon, hogy ezt elvegyék tőlünk. Vannak értelem alatti állapotaink, s ezeket elő tudja hívni a politikai kommunikáció. Ezek regresszív (fejletlenebb) állapotok, ahol a tudatunk beszűkül, s elveszti a felelős, mérlegelő szabadságát. S helyén automatikus, bio-pszichés-és szocio programok, "törzsi gondolkodás" bukkannak fel. A politikai széleken előszeretettel élnek és visszaélnek ezzel. A politikai közép képes ezeket kordában tartani. A politikában nemcsak pártok és ideológiák küzdelme folyik, hanem e küzdelmeket átszövi a felelősségért, az értelemért folyó harc is.

Álljunk ellen a hülyítésnek! Itt a kampány, s a politikai kommunikáció célcsoportjai vagyunk. Tárgyak, nem alanyok. A web2-vel alanyok is lehetünk.  Add tovább!

Noam Chomskynak tulajdonítják e tízparancsolatot, de egy friss interjú szerint ez hoax (kacsa): De aktuális.  Íme: a populista – demagóg diktatúrák tízparancsolata.

distraction01.jpg1. Az emberek figyelmét lényegtelen problémákra kell terelni

Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz."

2. A vezetőket a nemzet megmentőiként kell bemutatni

duce.jpgA népnek úgy kell tekintenie politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.

3. El kell hitetni, hogy veszélyben a nemzet

A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a „feketét” (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezeknek karöltve azon kell munkálkodniuk, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.

4. El kell hitetni, hogy minden rossz a szebb jövőért van

szebbjovot.jpgA nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek: évszázadokon keresztül hajlandók benyelni és elfogadni ezt az érvet („majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”).

5. Egyszerűen jelszavakban beszélj, hogy az emberek leszokjanak a gondolkodásról

Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetőknek egyszerűen kell megfogalmazniuk üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.

6. Az érzelmekre hass, ne az észre!

Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket.

7. Tartsd az embereket tudatlanságban! Butítsd az oktatásügyet!

Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.

8. Támogasd a butító médiumokat!

nyár.jpgA népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.

9. Nyájszellemet!

A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.

10. Nyilvántartásokat az emberekről!

snowden.jpgMindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Titkos nyilvántartásokat kell létrehozni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani.

Gyűjtsünk példatárat!

manipulation1.jpg A közélet iránt érdeklődő állampolgárokként valószínű többé kevésbé részrehajlók vagyunk. "Más szemében a szálkát is ..." módján a mieink manipulációját kevésbé vesszük észre, mint az "övékét". Itt a kampány, s a politikai kommunikáció célcsoportjai vagyunk - tárgyai, s nem alanyai. MI vagyunk a manipulálandó megdolgozandó tárgy. Csináljunk ezért egy példatárat. Ha találsz a felsoroltakhoz példát, küldd el, s összeszerkesztem. Ha egy rövid kommentet is írsz hozzá, még jobb.

Kapcsolódó bejegyzések

http://hetedikvilag.blog.hu/2012/11/27/politikai_regresszio

http://hetedikvilag.blog.hu/2012/12/20/vigyazzatok_magatokra_oltozzetek_melegen_kossetek_bolcs_kompromisszumot

Források:

Több szöveg is van róla, e linkeken olvashatod őket:

http://kanadaihirlap.com/2013/04/22/a-demagog-populista-diktaturak-tizparancsolata-egy-amerikai-professzor-szerint/

http://konteo.blogrepublik.eu/2012/11/06/a-chomsky-tizparancsolat/

http://www.costadelsolmagazin.com/content/chomsky-tizparancsolat

http://hu.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://hetedikvilag.blog.hu/2012/11/27/politikai_regresszio

Képek:

http://kanadaihirlap.com/2013/04/22/a-demagog-populista-diktaturak-tizparancsolata-egy-amerikai-professzor-szerint/

http://zionstrumpet.com/category/commentary/

http://www.godadgo.ie/my-3-yr-olds-learning/

http://szebbjovo.hu/node/6359

Szólj hozzá

politika kommunikáció társadalom manipuláció hatalom hiedelem Chomsky