2015. már 15.

Narratív globalizáció

írta: Dr Domschitz Mátyás
Narratív globalizáció

Az írás a globalizáció konfliktusos képének kialakulását, és társas újratermelődését mutatja be egy zöld levelezőlista szövegeinek elemzése alapján. A szövegek a Prágai antiglobalista tüntetésről szólnak, gyakran a résztvevők élménybeszámolóit tartalmazzák.
A gyors elemzés is bemutatja, ahogy a globalizáció szociális reprezentációja kialakul a levelező lista tagjaiban.
A levelezőlista tagjai nem “virtuális” közösséget alkotnak, a tagok gyakran dolgoznak együtt, a szövegek valós közösség, a hazai környezetvédő mozgalom egy részének kifejező szövegei.
A tanulmány bemutatja, hogy a szövegek egyfelől leírnak egy valóságos eseményt, de a leírás narratív eszközei által aktívan részt is vesznek a valóság konstruálásában. A történetek azt is bemutatják, hogy hogyan válik e közösen konstruált valóság tényleges cselekedetek mozgatórugójává.
antiglobal_1.jpeg

A globalizáció zöld narratívája

A globalizáció szociális reprezentációja és narratív újratermelése egy zöld levelezőlista szövegeiben a prágai tüntetések alapján

antiglobal4.jpg

 “Míg WC-re kísértek láttam, hogy verik be egy srác fejét a falba, nyomatékot szerezve falhoz állításának.

“Ez demokrácia?”- kérdeztem.Igen, ez demokrácia" - volt a cinikus válasz.”

Kezdem egy elbeszéléssel, mely a Kereskedelmi Világszervezet és a Nemzetközi Valutaalap éves Közgyűlése ellen szervezett Prágai tüntetés egyik résztvevőjének története, ez a történet is a levelezőlistáról való, mely egészlegesen, élményszerűen bemutatja (a narratívum eszközrendszereivel) azt, amit  az elemzés szárazabb eszközeivel bemutatni.

Viola története

„Gondolatok a prágai tüntetésről

A gyülekezés a prágai tüntetésre a Béke téren (Namesti Miru) történt. Már reggel hat órától megjelentek a helyszínen a különféle színes transzparensek, a téren élő virágok színeivel keveredtek a feliratok, bábuk, röpködő lufik, melyek a Világbank és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara feloszlatását, megszüntetését hirdették, a világon eluralkodó kapitalizmus számlájára írva a kizsákmányolást, az éhező gyermekeket, az emberkereskedelmet, a szegénységet, a környezetszennyezést, a háborúkat.

“PEOPLE NOT PROFIT és DROP THE DEPT” táblák követelték az adósságok elengedését és hirdették az ember előbbre-valóságát az anyagi értékekkel szemben. A pénz, mely kezdetben csereeszközként szolgált a kereskedelem megkönnyítésére, mára megváltoztatta szerepét: a modern időkre céllá vált, mert elhitetik Veled, hogy csak úgy lehetsz Valaki, ha bőven van belőle neked. Csak azért, hogy költhesd, vásárolj, fogyassz, eldobj, gyarapodj. A Világbank befolyása megmutatja a világnak, hogy nem csak céllá, hanem komoly hatalommá is vált napjainkra.

A Béke téri sokadalomban, mindebben egyetértettek a punkok, anarchisták, szocialisták, kommunisták, pszeudonácik és antifasiszták, szakszervezeti dolgozók és radikális keresztények. Ugyan a tüntetés csak a Béke térre kapott hatósági engedélyt, mindannyian egy cél miatt utaztunk Prágába: üzenetünket a kongresszus résztvevőinek közvetíteni.

Csehországban a gyülekezési jog és a szólásszabadság ugyanúgy megilleti a külföldit, mint az állampolgárt. Nem érdekelt minket a hatósági engedély, dél körül elindultunk a Kongresszusi Központ felé. Az utca teljes szélességében vonultunk transzparensekkel, skandálva jelszavainkat:

anti_global_2.jpeg

OUR WORLD IS NOT FOR SALE! - PUT THE BANKERS IN THE JAIL!

HEY HEY HO HO THE IMF HAS GOT TO GO!

THE IMF KILLS KILL THE IMF és

INTERNATIONAL SOLIDARITY

Rendőrök biztosították a menetet. A bámészkodó csehek kezébe a tüntetés célját megvilágító szórólapokat nyomtunk. Az olaszok fehérben, kipárnázva, védőmaszkokban jöttek, tudhatták Seattle után, mire számíthatnak. Az a 17 óra várakozási idő, amit a határon a vonatban töltöttek, és a fekete listások lekapcsolása nyilván csak feltüzelte harci kedvüket. Ők mentek elől, többször felhívva figyelmünket, hogy maradjunk mögöttük. Előttük a rengeteg kamerás, fotós. Fél óra múlva megérkeztünk a hídhoz, melyen áthaladva akartunk a Kongresszusi Központhoz jutni. A kb. húszezres tömeg megtorpant.

Előreszaladtam, hogy megnézzem mi vár ránk a hídnál. Rohamrendőrök tömött sora fogadott és a tábla, mely arra szólított fel minket, hogy szüntessük be a demonstrációt, ellenkező esetben a rendőrök közbe fognak lépni. Nem mentünk el, vártunk.

THIS IS NOT DEMOKRACY LOOKS LIKE

Talán értelmesebb lett volna a hidat megkerülve a völgyön át a Kongresszusi Központ felé folytatni utunkat, de nem érdekes most, mi lett volna. A húszezer ember várt. Tudtuk, ha megpróbáljuk áttörni a blokádot, az első sorban állóknak véres küzdelem lesz, melybe hátulról nyomjuk bele őket, mikor a menekülés útvonala sem volt biztosítva. Egy csoport elhagyott minket, a nagy tömeg együtt maradt.

1-2 várakozás után felálltunk két sorban, és megpróbáltuk egyszerre áttörni a blokádot, melyből csak a tankokat lehetett a harmadik sorból látni. Meg a könnygázt érezni, melyet ellenünk vetettek be.

Állásunkat a következő terv miatt adtuk föl: újra megpróbálunk egy sávban átjutni a hídon. Az órák múltak, újabb összecsapásra nem került sor. Délután felé a tömeg szétszéledt, egy része visszament a Béke térre, többen elindultak kerülő úton a Kongresszusi Központ felé.

Mikor én átértem, éppen egy támadást vertek vissza a rendőrök, mely a blokádot kívánta áttörni. Itt jóval kevesebben voltak, mindössze vagy ötszázan. Az erősítést hozó rendőri busz, mely a tüntetők blokádját áttörte, súlyos kőzáport kapott.

Utána már erőszakmentesen folyt tovább a tüntetés, elénekeltük többször az Internacionálét egy lengyel trombitás fiú vezetésével, ki felmászott a rendőrök által őrzött betonfal tetejére. Mikor indulni készült fölmásztam mellé, és lelkesen lobogtattam a piros zászlót.

Az est beálltával megpihentünk, majd újdonsült helyi barátunk és kalandmesterünk vezetésével megpróbálkoztunk egy partizánakcióval: jól látható helyre szerettük volna a napközben lobogtatott piros zászlót kitűzni. A várba sikerült észrevétlenül bemászni, aztán lebuktunk és rendőrök hada kísért ki minket a negyedből. Vigasztalódásképpen felkerestünk egy vendéglátó-ipari egységet. Ekkor még öten voltunk, a két francia sráccal, kik ekkor még velünk voltak, másnap este találkoztam újra a fogdán: őket elválásunk után este 10 körül tartóztatták le. A szétdobált Mc. Donalds látványa felderített minket, akkor még nem tudtuk, hogy nagyjából most, az éjszaka beálltával kezdődik a rendőrök bosszúhadjárata.

Talán prevenciónak is lehet nevezni azt a rendőri eljárást, mely bennünket, hét magyart a cseh fogdába vezetett. A buszunk másnap dél körül beállt a pályaudvari parkolóba, volt még fél óránk, hogy utikaját vegyünk. Heten elindultunk a Vencel tér felé, balról tekintélyes rendőri osztag mellett haladva el. Mikor ők figyelmesek lettek ránk, kiabálni kezdtek, hogy álljunk meg. Megtorpantunk, pillanatok alatt körbevettek minket és buszuk felé tessékeltek. Egyikőjük nagyot lökött rajtam, szóltam, álljon le. Lábaimat hátulról rugdosták buszuk felé haladva, az emelkedőn a földre kerültem, órám itt szakadhatott el.

A buszhoz kellett tapadnunk terpeszállásban, kezeinket a busz oldalán tartva. A mellettem álló lány sírva fakadt, durván le lettem állítva, mikor megpróbáltam lelket önteni belé. Megmotoztak, addigra a többi szervező is odaért. Próbálták meggyőzni a rendőröket, hogy engedjenek el minket, hisz nem csináltunk semmit, különben is hazafelé tartunk. A válasz az volt, ezt nem tehetik meg, mert én bántottam őket.

Három autóval a rendőrségre vittek végül, itt adatfelvétel után a fogdába zártak minket. Lehettünk már vagy kétszázan, hét különálló ketrecben. Mi csak nyolcan, mások lehettek vagy húszan 4-5 m2-en. Telefonálni nem engedtek, enni nem adtak. Aztán vallomástételre került sor, elmondtam mindent, ahogy történt, elsőre mégsem vették föl a jegyzőkönyvbe. Példányt nem kaptam belőle, és az engem bántalmazó rendőr száma sem került feljegyzésre, pedig büszke voltam magamra, hogy megjegyeztem.

Intermezzo: Míg WC-re kísértek láttam, hogy verik be egy srác fejét a falba nyomatékot szerezve falhoz állításának. "Ez demokrácia?"- kérdeztem. "Igen, ez demokrácia" - volt a cinikus válasz.

Este beadtak a cellába egy kiflit, hol nyolcan voltunk, meg egy pohár vizet. Aztán átszállítottak négyünket a külföldiekkel foglalkozó rendőrségre, mely nagyjából egy váróterem volt kávéautomatával. Eleinte vegyesen vártunk, megosztottuk egymással tapasztalatainkat és maradék élelmünket, volt nem egy monoklis arc, kik rendőröktől szerezték sérüléseiket. Feliratkoztunk egy berlini srác emlékkönyvébe, röviden papírra vetve, ami velünk történt.

Aztán egy hátsó folyósóra ültettek le minket, de nem maradtunk itt sokáig, a lányokat visszatessékelték a váróba. Közben a kamerámból kitépték a filmet, mert észrevették, hogy fényképezem. A telefonomból meg kiszedték a kártyát, mert lebuktattam telefonálás közben. Telefonálni alapvető jogunkban állt volna attól a perctől kezdve, hogy megérkeztünk a rendőrőrsre, de ezt mindenkitől megtagadták. A kártyával csinálhattak valamit, mert azóta sem működik.

Folyamatosan hoztak, vittek embereket, nem tudtuk hova. Az egyik veszprémi magyart is elszállították. Az utánunk érkezőket egyre brutálisabban fogadták, motozásnál elvették tőlük a kész filmeket és az éppen a kamerájukban lévő tekercseket is, kitépték. Összetaposták a gázálarcokat, lefoglalták a késeket, meg az üvegsöröket is, mely néhányuknál fellelhető volt. Közben volt már, akit több mint 24 órán át tartottak fogva vád alá helyezés nélkül, mindenféle felvilágosítást megtagadva, hogy mi fog történni velük.

Próbáltunk néhányan aludni, de ez a kényelmetlen székeken, a hidegben elég nehéznek bizonyult. Az ablakot folyamatosan nyitva tartották, annak ellenére, hogy többször kértük, csukják be. Az ablakban állva dohányoztak, nekünk nem lehetett.

Ha néhányat közülünk szólítottak, előtte gumibottal verték a székeket, melyeken aludtunk, nehogy elmulasszuk meghallani nevünket. Reggel negyednyolckor, 19 órás őrizetbe vétel után engedtek ki minket.

A letartóztatásokat a rabomobilból is láthattuk átszállításunk közben, a rendőrség lassan bekerítette a tüntetőket, kik előbb - az egész napos frusztráció következtében is, hogy nem érhettük el célunkat, a Kongresszusi Központot - bankokat, irodaházakat rongáltak meg, nyugati étteremláncolatok tagjait verték szét.

Ha sikerült volna együtt átjutnunk a tanácskozás helyszínére, minden bizonnyal békés tüntetéssel, vagy tárgyalással folytatódott volna a demonstráció.

A cseh rendőrség külön mozgósított nagy erőkkel körülzárta a tüntetőket (egész nap helikopterek köröztek fölöttünk) önvédelmi harcra kényszerítve őket. A média csak ezekről a véres összecsapásokról tudósított, mely nyilván nem fejezi ki azt, amiért a több tízezer ember Prágába utazott.

Jelen pillanatban akár száz is lehet a letartóztatottak száma, kik már nem ússzák meg annyival, mint mi, vádat emelnek ellenük hatóság elleni erőszak és rongálás miatt. Köztük van hét magyar is. Cseh bíróság tárgyalja az ügyüket kirendelt védővel, addig előzetesben vannak az általunk ismert körülmények között, az emberi jogok széles körű ignorálásával.

Szükségünk van a céljainkkal egyetértők támogatására! Ezért mostantól (okt.3.) kezdve minden kedden demonstrációt szervezünk a Cseh Köztársaság Követsége előtt a rendőri jogsérelmek ellen, a fogva-tartottak kiszabadításáért! A demo ideje: keddenként 18.00 Helye: Bp. VI. ker. Rózsa u. 61.

Mindenkit várunk!

Baráti üdvözlettel: X. Viola, e-mail cím”

A globalizáció szociális reprezentációja

Szervezetfejlesztőként gyakran dolgozom társadalmi szervezeteknek és ezek között is egyre gyakrabban környezetvédő zöld szervezetekben. A tanácsadói munkám másik részében gyakran dolgozom üzleti szervezetekben. E szervezetek belső kommunikációja jelentősen eltér egymástól.

 Kezdetben, amikor zöld szervezeteknél dolgoztam sokszor támadt konfliktusom abból, hogy amit én az üzleti szervezetek világában magától-értetődőségnek vettem, az a környezetvédőknél egyáltalán nem volt az. Így voltam a globalizációhoz való viszonnyal. A globalizáció hozta változásokkal az üzleti, liberális közgazdaságtan szemüvegén keresztül azt a tanácsadói beállítódást követtem és javasoltam, ami a “kihasználni a változások hozta lehetséges előnyöket” magatartásként írható le. Ez a megközelítés a globalizáció lehetséges előnyeire koncentrál.

Azok a környezetvédő csoportok, ahol dolgoztam a globalizáció hátrányaira koncentráltak, s ez sok értelmezési konfliktust okozott kezdetben. Akkor azzal magyaráztam a különbséget, hogy más szubkultúrából jövünk, s más szocializációs hatások értek bennünket a globalizációhoz, az üzleti világoz való viszonyt máshogy tanultuk meg.

Később találkoztam szociális reprezentáció elméletével, ami ennek az eltérő szocializációnak az eltérő tartalmait, és e tartalmak kialakulását pontosabban magyarázza.

Ennek az eltérő szocializációs tartalomnak a kialakulását vizsgálom egy a Globalizációról szóló levelezőlista tagjaként kapott levelek elemezése alapján.

A levelezőlista éppen akkor indult, amikor Prágában nemzetközi tüntetésre készültek, a Nemzetközi Valutaalap és a Világkereskedelmi Szervezet éves közgyűlése ellen indultak tüntetni. A levelezőlista folyamatosan követte, leírta az eseményeket, résztvevői beszámolók, cikkmásolások, felhívások formájában, s e leírások egyben bemutatják a globalizáció (zöld szemüveggel nézett) képét, s ezt a képet a résztvevők élménybeszámolói érték-telivé élményszerűvé, átélhetővé, sőt bizonyos részeit szerethetővé teszik.

Mi a globalizáció e szövegek alapján? Ez a kérdés a globalizáció szociális reprezentációjára kérdez rá.

Mi az a szociális reprezentáció?

 • A szociális reprezentációk a mindennapi élet kommunikációjában kialakuló koncepciók, magyarázatok halmazai, az élet valamely területéről.
 • E magyarázatok eredeti forrása a tudomány, de a mindennapi életben történő használhatósága miatt, miközben átáramlik a tudományból a mindennapi gondolkodásba, átalakul.
 • Az átalakulásban jelentős szerepet játszik a fogalmi hálót befogadó, illetve megalkotó, alakító társadalmi csoport, mert a csoport a maga - világot értelmező szükségletei szerint - átalakítja.
 • Ezért egy-egy tudományos fogalomból más-más szociális reprezentáció alakulhat ki a befogadó csoport szükségletei szerint.
 • Az így kialakult szociális reprezentáció ezután részévé válik a csoport mindennapi tudásának: a csoport gondolkodik, mérlegel, világot értelmez, egyszóval él vele.Ezt fogjuk látni a globalizáció eltérő megközelítéseiben.

 A szociális reprezentáció elbeszélésszerűsége

A szociális reprezentáció narratív kialakulásáról szóló elmélet szerint a hétköznapi tudásunk, s benne a szociális reprezentációk narratív szerkezetűek, az ismeretek átadása az elbeszélések szerkezete szerint történik. Erre is láttunk példát már Viola történetében is.

Az elbeszélések, szövegek, a levelezőlista kommentárjai elmondják a cselekvők:

 • globalizációról alkotott képét, világképét,
 • történeteket,
 • bemutatnak pozitív (tüntető) hősöket, cselekedeteiket, és bemutatják ezek belső cselekvésüknek értelmet adó világát
 • elmondanak egy “mi és ők konfliktust”,
 • megtanítják: mi mindent lehet csinálni egy tüntetés szervezése kapcsán,
 • bemutatják az ellenfelet,
 • értelmezik az ellenfél cselekedeteit, cselekedeteiknek (vélt, gondolt) értelemet tulajdonítanak,
 • ezek az elbeszélések, mint minden elbeszélés, kultúránk mélyén élő törvényszerűségeket követnek, vannak benne hősök, van eleje és vége, bevezetés, tárgyalás befejezés, a szereplők cselekedeteinek értelmet tulajdonítunk (van olyan elmélet, mely szerint a történetek hallgatásakor tanuljuk meg kisgyerekkorunkban, hogy a másik embernek értelmet tulajdonítsunk, stb.). A történetek kultúrát közvetítenek (termelnek újjá).

Bemutatok

 • egy ebben a csoportban élő és újratermelődő globalizáció képet, mely történetekben keletkezik, illetve termelődik újjá (mert a szereplők több tudást korábbról kaptak)
 • egy ehhez a jelenséghez, a globalizációhoz való (a csoportban) helyes, értékes viszonyt,
 • bemutatom, hogy a csoport hogyan tanítja (újjá) a fogalmat és e fogalommal reprezentált jelenséggel szemben követendő magatartást.

Ezzel egyszerre értelmezési keretet ad a világ e szeletéhez, és egyszerre tanítja a globalizáció ellenes környezetvédő aktivistákat a globalizáció elleni küzdelemre a történetek bemutatásával.

A levelező lista szövegeit az alábbi egységek szerint elemeztem.

 1. Expozíció. Ez volt a levelezőlista legelső szövege
 2. Mi történt, mit kellett elszenvednünk a rendőri atrocitások során?
 3. Hírértékű akciók, a történetekben szereplők mindegyik oldalon számolnak a tüntetés hírértékével, ez szerves része az akcióknak.
 4. A rendőrök bemutatása és a rendőri cselekedetek értelmezése.
 5. A pozitív szereplők a hősök cselekedeteinek bemutatása.
 6. A globalizáció negatív figuratív magja. A negatívan bemutatott globalizáció kép tömör magja, ami segít értelmezni a többi részletet, ezt figuratív magnak nevezzük. Ez, mint egy kristályosodási mag rendezi el a többi részletet.
 7. A globalizáció pozitív figuratív magja. A levelezőlistára feltették Kopátsy Sándor: A prágai tüntetések tanulsága című írását. Ez az írás bemutatja a globalizáció pozitív oldalait is és kritikus az anarchista tüntetőkkel szemben.
 8. A tüntetők maguk is a globalizáció részei, egy soknemzetiségű mozgalom tagjai, ezt is szépen bemutatják a szövegek. A globalizáció ellenesség maga is globális jelenség.
 9. A leírt képekben erős a baloldali hagyomány, bár ezt nem biztos, hogy vállalják a résztvevők.
 10. A szociális reprezentáció hatékonyságát növeli, ha kép is megjeleníti, e képet is igyekszem bemutatni. Hogyan lehet képben megérteni a bonyolult fogalmat, a globalizáció és a hozzá való negatív viszonyt?
 11. Megjelenik a diskurzusban a tudományos vita Kopátsy Sándor és a vele vitatkozó közgazdász személyében.
 12. A történeteknek értelme van, a cselekedeteknek szándékolt, vagy szándékolatlan eredménye van, s ez is szocializáló tényező: a hősök cselekedete eredményeképpen valami megváltozik.
 13. Ez a globalizáció kép erősen konfliktusos, s ez a konfliktust megszemélyesítők rendőrök és tüntetők szemben állásában is megmutatkozik.
 14. A tüntetők is sokfélék, van helyes és helytelen tüntetési magatartás, és ennek negatív következményei is vannak. Ez is tanít helyes és helytelen ellenállásra.

Expozíció. Készülődés a tüntetésre.

Ez volt a levelezőlista legelső szövege:

"Szeptember 15.

egy fontos körkérdés Prága ügyben

Tud-e valaki arról, hogy vidéki egyetemeken a diákok (esetleg másokkal közösen) buszt, buszokat szerveztek Prágába?

Azért kérdezem, mert tegnapelőtt kiderült, hogy Győrből (SzF és R Környezetvédő Egyesület), valamint a veszprémi egyetemről megy busz. Akitől megtudtam, azt mondta, hogy szerinte más egyetemekről is mennek buszok.

Kérdezzétek meg vidéki ismerőseiteket, hogy mi a helyzet.

Ha bármi fontos van, jelezzetek vissza, hogy honnan, hány fős busszal mennek és adják meg a telefonjukat, e-mail címüket. konvojt akarunk, Prágában együtt kéne tüntetni és nálunk sok értékes információ, lehet, amivel segíteni tudnánk őket.

Úgy tűnik Prága beindított egy lavinát.

Üdv, B.Z.

Ide jelezzetek vissza: A.B. tel/fax: X. A. Email szám"

 

A tüntetésben van egyfajta “elvárásszerűség”, szokásszerűség, ezt egy későbbi levélből, egy Szöuli delegátus levél részlete is megmutatja.

Lesz tüntetés is, meg minden.”

Ahol én vagyok, az az ASEM People`s Forum Challenging Globalisation, amolyan NGO árnyék konferencia, de persze nem csak ülésezünk, lesz tüntetés is meg minden. (Állítólag 600 résztvevő van itt eddig, és már most mozgósítottak kb. háromszor ennyi rendőrt...)

 1. Mi történt, mit kellett elszenvednünk a rendőri atrocitások során?

Itt sok szövegben gyakori a békésen tüntető, sörözésből érkező turisták elleni erőszak bemutatása ezeket nem másolom ide, ezeket jól leírja Viola története, de talán az egyik kálváriás történetben jól be lehet mutatni a rendőrök agresszivitását és emberi áldozataik megaláztatását.

november 5 glob

Subject: Prága: Chris története

GAIA Sajtószemle, 371.

ARANY PRÁGA...

THE PRAGUE POST okt. 18

G. A.: An arresting tape shows police abuse (Egy video-szalag mutatja a rendőrség túlkapásait)

A letartóztatott bécsi diáklány, Chris a kihallgatása közben három ember jelenlétében kiugrott az ablakon s elmenekült. Megsérült a lába, a csípője, a gerince, a bokája műtétre szorul.

Chris szeptember 26-án Bécsből teherautóval hozott déli országokból származó küldötteket. Leparkolta a teherautót, abban volt a macskája is, majd egész nap videózott. Egyedül állt egy iskolaudvaron, filmezett, egy rendőr rákiáltott: Kameru! Delej! A lány angolul mondta, hogy elmegy, de megragadták és elvonszolták. A zsaru azt is mondta: Vozrala a zfetovana (részeg és kábítószeres)

Ez csak a törvénytelenségek kezdete volt. Bedobták egy teherautóba, agyrázkódása lett, megbüntették, mert részt vett a tüntetésen, kifizette a bírságot, de akkor sem engedték szabadon, nem engedték telefonálni, hogy ügyvédet hívjon. Úgy elkeseredett, hogy az ablakon át kiugorva akart elmenekülni.

Egy szervezet embere, O. meg akarta látogatni a kórházban, ami nehéz volt, mert azt mondták, hogy ilyen nevű betegük nincs. A kórháziak fennhéjázó magatartása ellenére végül megtalálta. Chris szobájában rendőrök voltak, őt is letartóztatták. A videózás alatt a lencsét hol a kórháziak, hol a rendőrök igyekeztek eltakarni.

Chris az osztrák követség segítségével visszajutott Bécsbe, de a teherautóját zárolták.

A rendőrséget semmilyen független szervezet nem ellenőrzi, csak ők saját magukat. Ez rosszabb, mint a kommunizmus alatt volt, amikor ez a hadsereg feladata volt.

A cseh sajtó szerint Chris történetét a legmagasabb európai igazságügyi szintre akarják vinni.

Milos Zeman miniszterelnök a kisujját sem mozgatta meg, amit egy napon sajnálni fog.

(ps: Mi lett a cicával?.)

A történeteknek ez a vonulata a kiszolgáltatottságot mutatja be. Azért (érzésem szerint) a történetek nem a tüntetők elesettségéről szólnak, sokkal inkább hősök ők, akik küzdelmeik során megkapták a maguk sebeit, de küzdenek tovább.

 1. Számolunk a média jelenlétével.

Láttam olyasmit, hogy egy nő bal kézzel, egy kővel zúzta be a bank ablakát, közben filmezte az ablak betörését. Azt nem tudom eldönteni, hogy rendőr volt a csaj vagy újságíró, s csak a "sztori" kedvéért csinálta, vagy pedig "csak" egy aktivista volt, aki "mindössze" “szuvenír" képet szeretett volna készíteni Prágáról.

Ez a tér talán sosem volt még ilyen színes és vidám. És sohasem látott még ennyi kamerát és újságírót. A bábok, a transzparensek erdeje, a fantáziadús és kifejező installációk önmagukért beszéltek, és mindegyik azt üzente, hogy a bank és az IMF nemhogy csökkentené a szegénységet világunkban, de aktívan hozzájárul annak további elmélyüléséhez. Ennek ellenére a táncoló tüntetőkkel teli tér vidám volt, és - bár a rendőrök gyűrűje fenyegetőnek tűnt - a résztvevők bátran elindultak a konferencia központja felé.

A történetek elárulják, hogy a tüntetők, s más résztvevők igen komolyan számolnak azzal, hogy a történések (látványa) médiaesemény is, s a média által szélesebb publikum számára is készülnek a jelenetek. Hírértékűek az akciók, a történetekben szereplők mindegyik oldalon számolnak a tüntetés hírértékével, ez szerves része az akcióknak.

 1. A rendőrök bemutatása és a rendőri cselekedetek értelmezése.

A rendőri cselekedetek értelmezésében erős az ellenfél brutalitásának bemutatása.

Annak a bemutatása, hogy a rendőrök “túlreagálták” a békés tüntetőket, vagy a túlbiztosítást azzal oldották meg, hogy beöltöztek fekete ruhás anarchistának, és maguk romboltak, s ezzel jogalapot találtak a tüntetők elleni fellépésre. A rendőrök képe ezért összességében egy brutális, ravasz erős ellenfél képe.

A rendőri ravaszság

OPH - a cseh jogi megfigyelők - bizonyítékai szerint a rendőrség beépített ügynökei voltak a Vencel téri üzletek ablakainak betörésénél a provokátorok. Jóllehet provokátorokat alkalmazni törvénytelen, írja egy vezető prágai lap.

Az OPH felvételei valamint egyéb tanuk bizonyítják, hogy a tömeg ellen anarchistának beöltözött rendőrök álltak, akik miután betörték a McDonalds ablakait, akadálytalanul jutottak át a rendőrkordonon. Ez alatt a sajtót meg csak a közelbe sem engedték.

A Lidove Novony riportere látott egy rendőrt, aki fekete anarchista ruhába öltözve betört egy kirakatot a Tylovo Namesty téren, majd nem sokkal később ugyan ő tüntető aktivistákat tartóztatott le.

Túlreagálás

az IMF–WB delegátusok általános véleménye az volt, hogy a rendőrség túlbiztosít.

Agresszió

Viola és Chris és mások történeteiben bemutatva

A rendőri cselekedeteknek keressük az értelmét

Bosszú?

Arról, amit leírsz, az jut eszembe, hogy meg akartak bosszulni valamit - nyilván ott is sokan besokalltak az előző napi dolgoktól, főként a kék részen. Erre egyébként 26-an is volt példa a rózsaszíneknél, amikor a motoros-rendőr belehajtott a tömegbe.

Biztosra menni, bebiztosítani

“A cseh rendőrök biztosra mentek: minden tüntetőgyanús fiatalt összeszedtek az utcáról és bevittek őket a rendőrségre. A magyar letartóztatottak esetében is legtöbbször ez történt.”

“Talán prevenciónak is lehet nevezni azt a rendőri eljárást, mely bennünket, hét magyart a cseh fogdába vezetett. A buszunk másnap dél körül beállt a pályaudvari parkolóba, volt még fél óránk, hogy utikaját vegyünk. Heten elindultunk a Vencel tér felé, balról tekintélyes rendőri osztag mellett haladva el. Mikor ők figyelmesek lettek ránk, kiabálni kezdtek, hogy álljunk meg. Megtorpantunk, pillanatok alatt körbevettek minket és buszuk felé tessékeltek. Egyikőjük nagyot lökött rajtam, szóltam, álljon le. Lábaimat hátulról rugdosták buszuk felé haladva, az emelkedőn a földre kerültem, órám itt szakadhatott el.”

Tüntetési know-how.

A pozitív szereplők a hősök cselekedeteinek bemutatása.

A történetek, a felhívásokban, a fogdában tartottakért szervezett újabb tüntetésekben, és ezek leírásában forgatókönyvek vannak arra vonatkozóan, hogy milyen cselekvési lehetőségek vannak ilyen esetben.

 • Közös busszal megyünk
 • Autóval délieket hozunk (Chris)
 • Tüntetünk a cseh nagykövetség előtt a fogva tartottak érdekében, minden kedden demonstrációt szervezünk,
 • Ezekre meghívjuk a médiát
 • Élménybeszámolót tartunk, videó vetítéssel és a résztvevők elbeszéléseivel
 • Néhányan ott maradnak Prágában, hogy a fogva tartottakon segítsenek
 • Az egésznek van szervező szervezete (MPT) és INPEG

 Az INPEG erre az alkalomra felállított belvárosi információs központjában éjjel-nappal rendelkezésre álltak a szervezők tapasztalt képviselői. Itt hasznos információk, ingyenes kiadványok álltak az odalátogató aktivisták rendelkezésére (például részletes jogi tudnivalók a demonstrációra érkező külföldiek számára). Az INPEG szervezésében megnyílt egy óriási hangár is, amelyben a tüntetők egyeztethették a felvonulásra vonatkozó terveiket, és elkészíthették az ilyesfajta felvonulások elmaradhatatlan kellékeit, a látványos kosztümöket és színes bábokat.

 • Delegáltjaink tárgyalnak is
 • A rendőrök ellen is vannak erőszakos cselekedetek, (áttörni a rendőri blokádot), de ezeket többen a köztünk lévő néhány felelőtlen ember számlájára írják gyakran.
 1. A globalizáció negatív figuratív magja. A negatívan bemutatott globalizáció kép tömör magja, ami segít értelmezni a többi részletet, ezt figuratív magnak nevezzük. Ez, mint egy kristályosodási mag rendezi el a többi részletet.

 A világon eluralkodó kapitalizmus

 • Ennek szimbolikus szerve az IMF
 • A pénz egyoldalúsága
 • Globalizáció = Világgyarmatosítás
 • Tőkés társaságok világuralma

 A világon eluralkodó kapitalizmus

 a feliratok, bábuk, röpködő lufik, melyek a Világbank és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara feloszlatását, megszüntetését hirdették, a világon eluralkodó kapitalizmus számlájára írva a kizsákmányolást, az éhező gyermekeket, az emberkereskedelmet, a szegénységet, a környezetszennyezést, a háborúkat.

“PEOPLE NOT PROFIT és DROP THE DEPT” táblák követelték az adósságok elengedését és hirdették az ember előbbre-valóságát az anyagi értékekkel szemben. A pénz, mely kezdetben csereeszközként szolgált a kereskedelem megkönnyítésére, mára megváltoztatta szerepét: a modern időkre céllá vált, mert elhitetik Veled, hogy csak úgy lehetsz Valaki, ha bőven van belőle neked. Csak azért, hogy költhesd, vásárolj, fogyassz, eldobj, gyarapodj. A Világbank befolyása megmutatja a világnak, hogy nem csak céllá, hanem komoly hatalommá is vált napjainkra.

A pénz egyoldalúsága

A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank, de akár a gazdag országok pénzügyminiszterei is a világ szegényebb kétharmadával, de még a gazdag országok szegényebb felével sem törődnek, nem árt őket megijeszteni. Ennek a két rangos szervezetnek az volt a meggyőződése, hogy a világot csak a pénzen keresztül kell irányítani, hogy a pénzügyi érdekek minden más érdeket megelőznek. Ebből az egyoldalúságból jó volna kijózanítani őket.

Globalizáció = Világgyarmatosítás

2001 január 4.

Subject: 3 cikk a mostani Sajtószemléből + WhirledBank honlap :-)

Sziasztok!

Pirostól most kaptam meg a GAIA Sajtószemle 369. számát (remélhetőleg hamarosan kint lesz a htpp://foek.hu/gaia/ oldalon) Mint szinte mindig, most is több globalizációval (világgyarmatosítással kapcsolatos cikk van benne).

Tőkés társaságok világuralma

Kedves Listatagok!

Megjelent az Altern-csoport folyóiratának, a Kovásznak a 2000. évi száma.

A tartalom:

Az Altern-csoport a korrupcióról

James A. Nash: A mértékletesség felforgató erényének felelevenítése és megújítása felé

Kovács Eszter: A szervezetelméletek formálódása a társadalmi és az ökológiai értékek beépülése során

Toby M. Smith: A zöld marketing mítosza (könyvismertetés)

Thomas Prugh, Robert Costanza, Herman Daly: A globális fenntarthatóság lokális politikája (könyvismertetés)

A folyóirat megtalálható az Interneten, a http://korny10.bke.hu/kovasz címen, ...

1996-ban a(z akkor még megalakulás előtt álló) Altern-csoport tagjai fordították le (mások segítségével) David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma c. könyvét, valamint 1998-ban a csoport fordította le (néhány külsős részvételével) és adta ki (a Gondola '96 Kiadóval közösen) Paul Hellyer: A globális pénzügyi válság túlélése c. könyvét.

Üdvözlettel: B.

A globalizáció pozitív figuratív magja

A levelezőlistára feltették Kopátsy Sándor: A prágai tüntetések tanulsága című írását. Ez az írás bemutatja a globalizáció pozitív oldalait is és kritikus az anarchista tüntetőkkel szemben. Szerinte

 • A globalizációt nem lehet feltartóztatni,
 • A globalizációnak vannak pozitív oldalai, a szegénység leküzdésében, a természettől való kiszolgáltatottság csökkentésében, a tudás szerepének növekedésében, a kisvállalatok szaporodásában. Ezek mindegyike emberi életet javító tényező.

Kopátsy írását vitatja egy hozzászóló, ez a tudományos érvelés megjelenését mutatja a levelezőlistán.

A tüntetők maguk is a globalizáció részei

egy soknemzetiségű mozgalom tagjai, ezt is szépen bemutatják a szövegek. A globalizáció ellenesség maga is globális jelenség.

“A Béke téri sokadalomban, mindebben egyetértettek a punkok, anarchisták, szocialisták, kommunisták, pszeudonácik és antifasiszták, szakszervezeti dolgozók és radikális keresztények.”

“A bámészkodó csehek kezébe a tüntetés célját megvilágító szórólapokat nyomtunk. Az olaszok fehérben, kipárnázva, védőmaszkokban jöttek, tudhatták Seattle után, mire számíthatnak. Az a 17 óra várakozási idő, amit a határon a vonatban töltöttek, és a fekete listások lekapcsolása nyilván csak feltüzelte harci kedvüket. Ők mentek elől, többször felhívva figyelmünket, hogy maradjunk mögöttük.”

“elénekeltük többször az Internacionálét egy lengyel trombitás fiú vezetésével, ki felmászott a rendőrök által őrzött betonfal tetejére. Mikor indulni készült fölmásztam mellé, és lelkesen lobogtattam a piros zászlót.”

“Az est beálltával megpihentünk, majd újdonsült helyi barátunk és kalandmesterünk vezetésével megpróbálkoztunk egy partizánakcióval.”

Ekkor még öten voltunk, a két francia sráccal, kik ekkor még velünk voltak, másnap este találkoztam újra a fogdán:

A börtön leltár, fogdában van:

1-2 cseh. ... 7 magyar ... 1 német. ... 2 dán. ... 2 lengyel. ... 1 fő Nagy Britanniából. ... 2 spanyol. 2 fő Romániából. 1 osztrák. van egy ukrán nő is, becslések szerint további 3 fő tűnt el, van 2 kurd és 1 fő az Egyesült Államokból.

A leírt képekben erős a baloldali hagyomány

bár ezt nem biztos, hogy vállalják a résztvevők.

“elénekeltük többször az Internacionálét egy lengyel trombitás fiú vezetésével, ki felmászott a rendőrök által őrzött betonfal tetejére. Mikor indulni készült fölmásztam mellé, és lelkesen lobogtattam a piros zászlót.”

“Az est beálltával megpihentünk, majd újdonsült helyi barátunk és kalandmesterünk vezetésével megpróbálkoztunk egy partizánakcióval: jól látható helyre szerettük volna a napközben lobogtatott piros zászlót kitűzni.”*

Integráló kép

A szociális reprezentáció hatékonyságát növeli, ha kép is megjeleníti, e képet is igyekszem bemutatni. Hogyan lehet képben megérteni a bonyolult fogalmat, a globalizációt és a hozzá való negatív viszonyt? A képbe való átfordítás segíti a “megértést”, segíti a megjegyzést, szimbólummá válva lehet a kép segítségével gondolkodni. Ha azt mondjuk (s, ha jól emlékszem van ilyen című könyv, a McDonald’s világ gyermekei, van “mekizés”, ami a McDonald’s-ba járást jelent néha pozitív néha negatív hangsúllyal). A McDonald’s a globalizáció egyik fontos (anti) szimbóluma

“A szétdobált Mc. Donalds látványa felderített minket, akkor még nem tudtuk, hogy nagyjából most, az éjszaka beálltával kezdődik a rendőrök bosszúhadjárata.”

És kép maga a az IMF elleni tüntetés

és kép a rombolás képe,

s hogy ez a média által is gyártott kép arra gyanakodhatunk a következő szöveg alapján.

egy nő bal kézzel, egy kővel zúzta be a bank ablakát,

közben filmezte az ablak betörését.”

 Megjelenik a diskurzusban a tudományos vita Kopátsy Sándor és a vele vitatkozó közgazdász személyében.

 • A globalizációnak vannak pozitív oldalai, a szegénység leküzdésében, (Kopátsy)
 • ellenérv: a szegénységet a globalizáció ellenében küzdjük le
 • a természettől való kiszolgáltatottság csökkentésében, (Kopátsy)
 • ellenérv: a természet a kiszolgáltatott, s egy sor globális természeti probléma éppen a globalizáció miatt van
 • a tudás szerepének növekedésében, (Kopátsy)
 • ellenérv: a tudásból kiszorultak nem részesei ennek, még jobban lemaradnak
 • a kisvállalatok szaporodásában. (Kopátsy)
 • ellenérv: a kisvállalatok jelentős része a nagytól függő beszállító.

Értelem

A történeteknek értelme van a cselekedeteknek szándékolt, vagy szándékolatlan eredménye van, s ez is szocializáló tényező: a hősök cselekedete eredményeképpen valami megváltozik.

A közvetlenül érzékelhető eredmény

“A három napra tervezett világkonferenciát két nap után befejezték, és a föld alatt elmenekültek. A tüntetők célja azonban korántsem volt naivitás, ok azt akarják elérni, hogy a jövőben ne legyen olyan kormány, amelyik helyet ad a pénzügyi liberalizmus e két intézménye által szervezett tanácskozásnak. Ezt alighanem el is érték.”

“Prága után a civil társadalom véleményét sokkal komolyabban veszik majd, de hogy ez valódi párbeszédet fog-e jelenteni vagy sem, a jövő mutatja meg.”

okt 25 glob

Subject: Katar visszalépett a jövő évi WTO találkozó rendezésétől. Sziasztok!

Most jött a hír a StopWTORound listán, hogy dél-koreai diplomáciai források szerint Katar visszamondta a jövő novemberi WTO találkozó rendezését. A hírek szerint arra hivatkoznak, hogy nincs elég hely a szállodákban, s másrészt pedig a találkozó zavarná a Ramadan megünneplését. A kétévenként megrendezésre kerülő eseményhez most új rendező országot kellene keresni, de nem igazan tülekednek az országok. Ebben közrejátszhatnak a tavalyi seattlei ill. az idei prágai tiltakozások tapasztalatai...

Üdv: F.

A mélyebb értelem. A következő idézet kulcs a megértés szempontjából. Környezetvédő barátaimról és magamról azt gondolom, hogy ez a kép nagyon kifejezi azt az életérzést, ami értelmet ad (a közvetlen környezeti problémák megoldása mögött) e mozgalomnak. Ennél szebben nem tudnám megmutatni, de a későbbiekben innen indulva ki kell bővebben fejteni.

 

Mintha Habermas “Rendszer”-e és “Életvilág”-a állna szemben ebben az egyetlen szép képben.

“Két prágai kép jut eszembe –egy önfeledten, csukott szemekkel táncoló, rózsaszínbe öltözött lány, oldalán gázmaszkkal
és egy, az idegfeszültségben kifáradt, páncélba bújtatott rendőr semmibe révedő szemei.
Mindketten hús-vér emberek,de egészen más az, amit éreznek.
A rendőr teszi, amit tennie kell - valamiből meg kell élni.
A lány viszont önfeledten táncol és mer önmaga lenni, felvállalni az értékeket, amik jobbá teszik a világot.
Talán ebben van egy jobb világ reménye…
Akkor is, ha gumibotok várják a táncosokat.”

antiglobal_3.jpg

Konfliktusos kép

Ez a globalizációs kép erősen konfliktusos, s ez a konfliktust megszemélyesítők rendőrök és tüntetők szemben állásában is megmutatkozik. Ez a konfliktus az erőszakos jelenetekben a tüntetések értelmében és mélyebben a fenti képben is megmutatkozik.

"Több világ, kevesebb bank!

Ez volt Prágában a tüntetők egyik jelszava, mikor a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap ellen tüntettek szeptember 26-án.

... Az új világrend kisemmizettjeinek nevében szót emelők újabb megmozdulása, a szép új világ értőinek újabb aggódó kiáltása az álmatagon televíziót bámuló gazdagabbik világ felé. Egyre többek számára olyan mozgalom ez, mint amely a rabszolgaság eltörléséért vagy a jogegyenlőségért indult. Forrongó hullám, amely jobb útra akarja terelni a világot, visszaadva az embereknek az elrabolt önrendelkezésük egy részét és emberi méltóságukat.”

Sokféleség

A tüntetők is sokfélék, van helyes és helytelen tüntetési magatartás, és ennek negatív következményei is vannak. Ez is tanít helyes és helytelen ellenállásra.

“A letartóztatásokat a rabomobilból is láthattuk átszállításunk közben, a rendőrség lassan bekerítette a tüntetőket, kik előbb - az egész napos frusztráció következtében is, hogy nem érhettük el célunkat, a Kongresszusi Központot - bankokat, irodaházakat rongáltak meg, nyugati étteremláncolatok tagjait verték szét. “

“Ha sikerült volna együtt átjutnunk a tanácskozás helyszínére, minden bizonnyal békés tüntetéssel, vagy tárgyalással folytatódott volna a demonstráció.”

“... biztos, hogy több ezer ember közül néhány is elég ahhoz, hogy egy alapvetően békés demonstrációt totális háborúvá alakítson át a média és azon keresztül a nyilvánosság számára. Ez a 99 százalékban békés tömeg ugyanis több kontinensről érkezett ide és milliókat képviselt, ha nem milliárdokat. Noha a cél közös volt, sokan, sokféle indíttatásból vettek részt a megmozduláson. Az őszülő szakszervezeti aktivistáktól a környezet-védőkön keresztül az álarcos-fekete ruhás anarchistákig nagyon széles volt a skála. Egy ilyen tömeget még egy körültekintően előkészített tüntetés esetén is nagyon nehéz kordában tartani. El sem merjük képzelni, mi minden történhetett volna az erőszakmentességet hangsúlyozó szervezők munkája nélkül! Hiszen a résztvevők legnagyobb része tőlük függetlenül is eljött volna.”

Epilógus 1.

Hív a sivatag

A következő két éves közgyűlés Washingtonban, a harmadik pedig Dubaiban lesz. Az utóbbi szervező bizottsági elnök szerint a hangulat forróbb lesz ott mint Prágában volt! Azt mondta, hogy a prágai záróülés előtt nem látta előre a gondokat, amelyek odahaza felmerülhetnek, de most már ideje lenne mindent újra gondolni. Tehát addig három év van még hátra, …”

A történetek azóta is folytatódnak, és új és új azonosulási mintát, csoportos szocializációs hatásokat keltenek. A levelezőlista szövegein keresztül és a lista tagjainak tényleges találkozásain keresztül egy civil nyilvánosság dolgozik, a világ egyfajta leírásán. Azt is gondolhatjuk, persze, hogy ez a civil nyilvánosság nem “a” civil nyilvánosság, hanem “egy” nyilvánosság a civil nyilvánosságok között. E nyilvánosságban (állam)polgárok cserélnek gondolatokat, szervezik közös cselekvéseiket, dolgoznak a világ megértésén.

A világ leírása ebben a szubkultúrában egy konfliktusos világ leírása, azt is lehet állítani, hogy e nyilvánosság a mai világ egyik alapvető konfliktusára reflektál.

Reflektálása maga is része persze a konfliktusnak. “Mi és ők” leírásokat teremt, s ezzel, miközben leír egy szembenállást, egy konfliktust, maga a leírás is a cselekvőket motiváló mozgósító erején keresztül részévé válik a tényleges cselekvéseknek. Nem állítom, hogy teremti e konfliktust, hanem azt, hogy ez a leírás nincs kívül a konfliktuson, hanem annak része. A (tényleges) konfliktusos helyzet és annak konfliktusos leírása, mindkettő hozzájárul e világ konfliktusos újratermeléséhez és újra-leírásához. E konfliktusban állók ténylegesen is és leírásaikkal is küzdenek e konfliktusos helyzetben.

És azzal, hogy ezek a történetek egy (antiglobalizációs mozgalmi) szubkultúra történetei, cselekvési mintát mutatnak fel a levelezőlista és a szubkultúra tagjai számára. Ezek a történetek, levelek segítenek a (szub)kultúra tagjai szocializációjában, abban hogy elsajátítsák a szubkultúra értékeit. Történetekkel jobban megy, a szocializáció, mint például értékmentes tudománnyal. A történetekben a hősök, a hősöknek tulajdonított szándékok, értelmezések egy értelmes egésszé formálják a csoport élményeit, amelyekhez, mint cselekésekhez, cselekvőkhöz lehet viszonyulni. Lehet őket követni, lehet őket elutasítani, de nem lehet e mintákat kikerülni. A szocializáció ezért hatékony, mert teli van ilyen érték és értelem teli történetekkel. A történetekben még ezen kívül tudás is van. Annak a tudása például, hogy mit gondoljunk a globalizációról.

Egészen biztos, hogy van a globalizációnak egy vagy néhány másféle, például liberális vagy konzervatív szociális reprezentációja is, s feltehető, hogy e szociális reprezentációkat a globalizációhoz valóságosan viszonyuló csoportok érdekei, élményei értékei befolyásolják. Az üzleti életben tanítanak esetpéldákat a globalizáció hatásairól. Ezek az esetpéldák ugyanúgy, mint e levelezőlista szövegei maguk is narratívumok, vállalati történeteken keresztül tanítanak globális üzleti viselkedést, s ezen keresztül szocializálnak egy, a globalizációban érintett leendő menedzser réteget.

Ezekben a történetekben tudások “igazságok” vannak. Ha nem is a leíró tudomány igazságának értelmében, de a “mi igazunk”, a csoport igazának, és a csoport által vallott értékek szerint “igaz” “helyes” társadalmi cselekvés értelmében. Ezek a csoportok igazságai. Térképek a világban való eligazodáshoz, cselekvéshez.

Ami a tudomány hasznát jelentheti e csoportok, számára az, az, hogy nem mindegy, hogy a világ megváltoztatását szolgáló “igaz” cselekvések a világ “igaz”leírására épülnek e.

Domschitz Mátyás

* Ez nem jelenti azt, hogy a Magyarországi zöld mozgalomban erős a baloldali hagyomány. E kapitalizmust lehet kritizálni balról is és konzervatív oldalról is. A környezetvédő ismerőseim körében magamat is beleértve, erősebb az ökológiai értékrend összekötő ereje, s a hagyományos pártstruktúra szempontjából sokfele szavazunk.

 

Szólj hozzá

közösség politika világ vezetői hatalom