2018. feb 18.

Az iskola memorizálásra tanít és nem készít fel a problémák megoldására

írta: Dr Domschitz Mátyás
Az iskola memorizálásra tanít és nem készít fel a problémák megoldására

problem-solving-process-clipart-7.jpgÍrtam egy sorozatot arról, hogy a tudásalapú gazdaság és társadalom milyen kihívások elé állítja az oktatást. Itt és itt és itt. és itt.

Itt egy írás a 168 órából, amely hasonlót állít.

"A mi diákjaink akkor teljesítenek legjobban, ha azt kérjük tőlük számon változatlan formában, ami a tankönyvben, tantervben van. Ez lényegében a középkor skolasztikájától velünk élő hagyomány, és mélyen áthatja a pedagógiai kultúránkat. A diákok nagyrészt magolnak, amit elegánsabban úgy szoktunk mondani, hogy főleg a memorizálási stratégiákat használják. Már a 2000-es PISA vizsgálat megmutatta, hogy ez a fajta tanulás az összes résztvevő ország közül a magyar diákoknál volt a leggyakoribb. A másik, az elemző, értelmező, megértésre törekvő, a korábbi tudás és az új ismeretek között kapcsolatokat kereső stratégia pedig nagyon ritka. Ez nem véletlen, az a tudás ugyanis, amire az új anyag épülhetne, többnyire hiányzik, de hiányoznak azok a gondolkodási műveletek is, amelyek segítenék a kapcsolatok megteremtését, a megértést. Az összefüggések átlátása nélkül – gyenge szövegértéssel – nagyon nehéz a tananyagot bemagolni, nem véletlen, hogy a gyerekek gyakran fáradtak. Az ilyen tudással lehet a következő órán jól felelni, esetleg jó témazárót írni, de nem lehet azt új helyzetekben alkalmazni."

Csapó Benő írása itt.

Kép itt.

Szólj hozzá