2020. ápr 06.

Önéletrajz

írta: Dr Domschitz Mátyás
Önéletrajz

Dr Domschitz Mátyás PhD szervezetfejlesztő, kommunikáció kutatómatyi_foto_1.jpg

Kutatási terület:

 • kommunikatív társadalomelmélet,
 • szervezeti kommunikáció,
 • a szervezeti tőke fejlesztése,
 • együttműködés fejlesztése
 • A Tudástőke Alapítvány kutatásvezetője, fejlesztője.

Oktató munka

 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó képzésén a „szervezetfejlesztés”, „szervezeti kultúra”, felelőse és oktatója és az „értékalapú kormányzás”, „kommunikáció és együttműködés”, „tanácsadás és támogatás”, „konfliktuskezelés és konszenzusteremtés” tantárgyak oktatója;
 • A Nyugat-Magyarországi Egyetemen a Kommunikáció és Médiatudományi Intézeti Tanszékén docens 2016 szeptember 31-ig,
 • Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikációs doktori iskoláján "Kommunikatív szervezetfejlesztés"  tantárgy oktatója 2016-ig.

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Főtitkára 2013 és 2017 között.

Egyéni vállalkozó Dr Domschitz Mátyás EV www.dmcnsult.hu

Elérhetőségek: Cím: 8200 Veszprém, Haszkovó 39/B

E mail:  domschitz.matyas@gmail.com

Telefon: +3630 46 95 105

Blog: https://hetedikvilag.blog.hu/

Fejlesztő tevékenységek a közelmúltból

 • „Hatékony kommunikáció” tréningek vezetése könyvtárosok részére (2019 ősz)
 • Gyakorlati oktatók érzelmi intelligencia tréningek vezetése (2018 – 2020)
 • Gyakorlati oktatók és mestervizsgára felkészítés érzelmi intelligencia tréning kidolgozása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére, pilot csoportok vezetése (2018)
 • Gyakorlati oktatók érzelmi intelligencia tréningek trénerjeinek felkészítése (2019)
 • Vállalati vezetőképző munkák (2019)
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsga felelősök kommunikációs tréningje
 • Szervezetfejlesztés a Magyar Urbanisztikai tudásközpont részére 2017 tavaszán
 • Burnout tréningek vezetése kórházi ápolók részére (2017)
 • Szervezetfejlesztés a Magyar Urbanisztikai társaság részére 2016 végén
 • Kommunikációs tréningek vezetése a 2016 április- június időszakban a Magyarországi ROMACT programban a stáb és a helyi akciócsoportok számára
 • „1+1=3 Szinergia” szervezetfejlesztő program vezetése a Nyugat Magyarországi Egyetem Szombathelyi Campusán. A tanszékek közötti együttműködés fejlesztése. 2016-ban.
 • Cserkészvezető-képzők képzése a Magyar Cserkész Szövetség részére 2015-ben
 • Civilek, önkormányzatok és vállalkozók együttműködésének fejlesztése a Tudástőke Alapítvány „Bebírók és helyiek együttműködése” című programjában. 2015 – 16-ban
 • Tréningek vezetése a “Model Project for making the most of EU Fund for Sustainable Housing and Inclusion of disadvantaged groups in Pécs” programban, 2013-ban
 • Tréningvezetés roma vezetők és aktivisták számára a Faluműhely Alapítvány programjában 2013-ban

Fontosabb végzettségek

 • Nyelvtudományi PhD fokozat. Kutatási téma: „Tudáskombináló szervezeti hálózatok. Hogyan alakul át a munka világa és a vezetés a tudás-intenzív szervezetekben?” 2011.
 • Csoportanalitikus Kiképző Társaság (CSAKIT), csoportanalitikus csoportvezető 1996. Ez egészséges személyek önismereti, személyiségfejlesztő, érzelmi intelligencia fejlesztő csoportok vezetéséhez ad jogosítványt.
 • Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsész kar, humán szervező. 1995
 • Autógépész üzemmérnök, Közlekedési Műszaki Tanár. 1982

Egyéb elvégzett tanfolyamok

 • A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása tréning (Franklin Covey)
 • Fókuszolás tréning
 • Encounter tréning.
 • Gestalt segítői, intervenciós tréning.
 • TIME Manager tréning.
 • pszichodráma önismereti tréningek (pszichodráma vezető asszisztensi szint)
 • Hat fokozatú segítői tréning.
 • Tanulásmódszertan oktatói tréning.
 • “Vállalkozni jó” oktatói tréning.
 • Hálózati bróker Tanfolyam a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, MVA szervezésében,
 • Projekt menedzsment tréning, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, MVA szervezésében.

Felsőoktatás

 • university-lecture.jpg2009-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Kommunikáció- és Médiatudományok Intézeti Tanszéken: Vezetéselmélet. Public relations, PR gyakorlat, „A humán kommunikáció dinamikája és sajátos színterei”  „változás és válságmenedzsment”, kommunikációs készségfejlesztés, szervezeti kommunikációs, vezetés-szervezés, projektvezetés, tantárgyakat oktatok. Oktatómunkámban támaszkodok a vállalati szervezetfejlesztésben szerzett két évtizedes tapasztalataimra. 2016-ig
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó képzésén szervezetfejlesztés és változások menedzselése, szervezeti kultúra tantárgyak felelőse és oktatója, kommunikációs tréningek vezetője jelenleg is.
 • Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikációs doktori iskoláján "Kommunikatív szervezetfejlesztés"  tantárgy oktatója 2016-ig.
 • Veszprémi Hittudományi Főiskola szociális munkás szakán „Szociális animáció, Emberi erőforrás menedzsment” tantárgyak oktatása 2000-2017-ig
 • A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán kommunikáció tantárgy oktatása.
 • A Veszprémi Egyetem Pedagógiai tanszékén, önismereti foglalkozások vezetése.
 • A Veszprémi Egyetem Turisztikai tanszékén, kommunikáció tantárgy oktatása.
 • A Budapesti Műszaki Egyetem Kommunikáció tanszék médiatervező posztgraduális szak, kommunikáció a gyakorlatban tantárgy oktatása.
 • A Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció tanszék kommunikációs tréning szervezése, vezetése.
 • A Budapesti Műszaki Egyetem Kommunikáció tanszék szervezeti kommunikáció(MA) oktatása.

 Egyéb közéleti és gazdasági funkciók

 • 2001-től 2011-ig a Tanácsadók a Fenntartható Egyesület elnöke, s az egyesület keretében több civil szervezeti fejlesztés és kutatási program vezetője.
 • Az AQUARIA kutatás-fejlesztési iroda alapítója vezetőjeként sok vállalati szervezetfejlesztési, kutatás-fejlesztési program megvalósítója.
 • A Tudástőke Alapítvány kutatásvezetője
 • A Magyar Kommunikációtudományi Társaság főtitkára 2017-ig
 • Egyéni vállalkozó 2018-tól

Publikációk

 1. publications.jpg“Tizenkét dühös hím” Harmadik part 1994. tél.
 2. “Tanulható-e a siker?” Új Pedagógiai Szemle 1995. február.
 3. “Hét erő a sikerhez.” Új Pedagógiai Szemle 1995. március.
 4. “Fejlődés, fejlesztés, tanítás” Új Pedagógiai Szemle 1995. május.
 5. “Adható-e kulcs a sikerhez?” Tanári létkérdések sorozat RAABE kiadó 1995.
 6. Veszprém a Balaton hátterében - “ ...varázslat a fátyol alatt” Comitatus, Önkormányzati Szemle 1997. július - augusztus.
 7. Civil létra. A Partnerség praktikái – civil létra c. rész. Vezetési együttműködés-fejlesztési segédlet civil szervezetek vezetői számára. Göncöl Alapítvány. 1997.
 8. Domschitz Mátyás-Kosztolányi István: Területfejlesztés – Közösségi támogatással. Comitatus, Önkormányzati Szemle 1998. március
 9. Emberképek a változó piacgazdaságban.  “Az emberi Erőforrások hasznosítása, fejlesztése Magyarországon és észak-Dunántúlon” c. tudományos Konferencia korreferátuma. (1997, május 28. Székesfehérvár)
 10. Iskola-szülő konfliktus kezelése külső segítséggel. Új - Pedagógiai Szemle 2001. Július
 11. A fürge raj. Konferencia előadás a PhD. hallgatók évzáró konferenciáján.
 12. A szervezet, mint kommunikatív jelenség. Konferencia előadás a PhD. hallgatók évzáró konferenciáján.
 13. Racionális az irracionálison. A racionális együttműködés lehetőségei és korlátai. Konferencia előadás a PhD. hallgatók évzáró konferenciáján.
 14. A hálózati együttműködésről. Teleház tankönyv fejezet. (Teleházak vezetői és munkatársai részére készült tankönyv fejezet) Teleház Kht, Budapest 2002.
 15. Az emberi erőforrás jelentősége és fajtái. Teleház tankönyv fejezet. (Teleházak vezetői és munkatársai részére készült tankönyv fejezet) Teleház Kht, Budapest 2002.
 16. Narratív globalizáció. Civil levelezőlista szövegeinek elemzése. Tudásmenedzsment, 2003. Pécs.
 17. Környezeti változások, mint szervezeti formákat meghatározó dimenziók. Gazdasági Minisztérium számára készített kutatási tanulmánykötet bevezető része. 2003
 18. A kommunikáció színtereiről. (Hamp Gáborral közösen) in. Horányi Özséb (szerk.) A kommunikáció, mint partcipáció. AKTI – Typotex Budapest, 2007.
 19. Valaha volt, szebb jövő: milyen jövőt álmodunk az unokáinknak?. - In: Comitatus: Önkormányzati szemle, 2008. (18. évf.), 7. sz.
 20. Politikai regresszió. Népszabadság 2009. augusztus 1.
 21. Intézményesülő civilek. Egy Országos Környezetvédő szervezettel együttműködésben a TAMOP támogatásával készült tanulmány. Az együttműködő hálózatokról. 2010.
 22. A szervezet és a communitas viszonya. Előadás a Magyar Kommunikációtudományi Társaság éves konferenciáján. 2010.
 23. Társadalmi tőke a kommunikáció participációs modelljével. Megjelent a Bajnok Andrea – Korpics Márta – Milován Andrea – Pólya tamás – Szabó Levente (szerk.) A kommunikatív állapot. c kötetben. Typotex, Budapest, 2012.
 24. Hogyan alakul át a munka világa és a vezetés a tudás-intenzív szervezetekben? Konferencia előadás. Apáczai konferencia.
 25. Kommunikatív Tőke. Századvég 66. szám.
 26. El vagyunk havazva. Könyv. Typotex, Budapest, 2013
 27. A megbeszélés, mint globális munkatér. Communicatio 2013/1-2 szám
 28. A szervezet, mint holon. in. Demeter Márton (szerk.) Konstruált világok. Typotex, 2014
 29. Munkaaszkézis és sikerirodalom. in. András hanga (szerk.) Kommunikációs terek, 2016, DOSZ-T3 Kiadó, Budapest –Sepsiszentgyörgy 2016
 30. „Szervezeti változás és változáskezelés” jegyzet a NKE integritás tanácsadó képzés részére (2019)
 31. Szervezeti kultúra és integritás” jegyzet a NKE integritás tanácsadó képzés részére (2019)
 32. Új világ - A tudásalapú társadalom. Közpolitikai vitairat. Megjelent a Jel-Kép 2017.3. számában

Fontosabb fejlesztési munkák

1993 óta folyamatosan: Vállalati Kutatás - és szervezetfejlesztés (K+F),  átfogó vezetésfejlesztés, ügyfélkapcsolat fejlesztés , teljesítményértékelés, közigazgatási tréningek,  kormányablak ügyintézők ügyfélszolgálati kommunikációs tréningjei, integritás tréningek vezetése, anti-burnout tréningek, érzelmi intelligencia tréningek

 1. Április 5.
Szólj hozzá

bemutatkozó