Hetedik világ

Praktikus tudomány. Szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés, coaching, tudástársadalom

2019. aug 23.

Adaptációs problémák - szervezeti "állatorvosi ló" 1.

írta: Dr Domschitz Mátyás
Adaptációs problémák - szervezeti "állatorvosi ló" 1.

Egy vállalati kutatás eredményeit mutatom be egy sorozatban. Milyen problémákkal küzdenek a szervezetek? 

A tanulmányozott szervezetek problémáinak van jellemző mintázata. E fejezetben e problémákat sűrítettük egybe. Abban a „problémasűrűségben”, ahogy itt bemutatom, nem láttuk.

problematerkep.jpg

A valóságos szervezetekben néhány van belőlük. E sűrítés a szervezetek problémáinak az „állatorvosi lova”. Megtalálhatjuk benne azokat a jellemző problémákat, amelyekkel a mai magyarországi vállalatainál találkoztunk. A szervezetek többsége globális nagyvállalat dunántúli leányvállalata, de van bennük magyar tulajdonú szervezet is.

Adaptációs nyomás

Intelligens leányok

intelligens_lanyok.jpgA vizsgált szervezetek jelentős része globális nagyvállalat ...

Tovább Szólj hozzá

munka fejlődés vezetés szervezet szervezetfejlesztés

2019. aug 07.

A tudomány célja, avagy Phaidrosz "Értelem Egyháza"

írta: Dr Domschitz Mátyás
A tudomány célja, avagy Phaidrosz "Értelem Egyháza"

pirsig_borito.jpg(Phaidrosz)

„Azon éjjel megírta másnapi előadását, a maga védelmében, ebben fejtette ki elgondolását az Értelem Egyházáról. Néhány szavas jegyzeteitől eltérően ezúttal hosszasan és gondosan fogalmazott.

Bevezetőben egy újságcikkre hivatkozott, amely hírül adta, hogy egy vidéki templom bejárata fölött sörmérést hirdet a neonfény. A templomot eladták, és kocsmáros vette meg. Hallgatóságának vihogása jelezte, hogy az utalásban célzást látnak: a főiskola is hírhedté vált részeg mulatságairól, s a valamikori templommal kínált némi párhuzamot. Tovább ismertette az újságcikket, és elmondta, hogy a helyi lakosság panaszt tett az egyháznál. A templom katolikus volt azelőtt, s az a pap, akit az egyház a panasz ...

Tovább Szólj hozzá

2019. aug 06.

"Szembenézve a közeljövőben elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi összeomlás gondolatával."

írta: Dr Domschitz Mátyás
"Szembenézve a közeljövőben elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi összeomlás gondolatával."

hohullam.jpg"Szembenézve a közeljövőben elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi összeomlás gondolatával."

"Ezen tanulmánnyal arra szeretnénk lehetőséget nyújtani az olvasóinknak, hogy újragondolhassák életüket és munkájukat, szembenézve a közeljövőben elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi összeomlás gondolatával.
A tanulmány kutatási intézetek által publikált illetve az éghajlatváltozással és annak ökoszisztémára, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásaival foglalkozó tanulmányok friss adatait összesítő, analitikus megközelítéssel készült.
Az adatok összesítése nyomán arra a következtetésre jutottam, hogy a nem túl távoli jövőben a társadalom összeomlása várható, melynek következményei súlyosak lesznek ...

Tovább Szólj hozzá

2019. júl 28.

Tizenkét dühös hím

írta: Dr Domschitz Mátyás
Tizenkét dühös hím

mi_es_ok.jpg

  „A szokatlanra, a fenyegetőre, az ellenségre adott ősi védekező reakciók… nélkülözhetetlenek voltak a fennmaradás szempontjából az evolúció első biológiai szaka szában. A kulturális evolúció kezdetével azonban kialakult a szokatlan iránti érdeklődés is, és a vele való megbirkózás képessége is… Ha a spontán félelemé a vezető szerep, akkor az agykéreg fiziológiailag lassúbb folyamatai, reflexiói háttérbe szorulnak, és a köztiagy közvetlen vezényszavai veszik át az irányítást.” A normális személyiségfejlődés során többé-kevésbé megtanuljuk integrálni ezeket az ellentmondó tényezőket. De ezek egyeztetését folyamatosan nehezíthetik elbizonytalanodások, társadalmi nyomások, félelmek. „Ilyenkor felnőttek is ...

Tovább Szólj hozzá

2019. már 22.

Epiktétos Kézikönyvecskéje

írta: Dr Domschitz Mátyás
Epiktétos Kézikönyvecskéje

EPIKTÉTOS KÉZIKÖNYVECSKÉJE epictetus.png

vagyis 

A STOIKUS BÖLCS BREVIÁRIUMA

Sárosi Gyula fordításában

Kerényi Károly előszavával

Epiktétos kézikönyvecskéje Sárosi Gyula fordításában először 1942-ben jelent meg Budapesten az Officina Kétnyelvű Klasszikusok sorozatában. Kiadásunk ezt a szöveget közli. (MEK. Magyar elektronikus könyvtár  http://mek.oszk.hu/00100/00197/00197.htm )

Kerényi Károly előszavából elhagytuk azt a néhány mondatot, melyek nem a műre, hanem az 1942. évi kiadásra vonatkoznak. [...]

AZ OLVASÓHOZ

 ...

Az athéni Stoa, a Csarnok bölcsei Hérakleitos követőinek tartották magukat abban, hogy a Mindenség tüzes Szellemét tudták önlelkük magvául. Ezek a lelkek nem éreztek magukban többé ...

Tovább Szólj hozzá

életmód életvezetés bölcselet érzelmi intelligencia balanced work life

2019. már 02.

Miért avul el a régi ipari vezetési kultúra?

írta: Dr Domschitz Mátyás
Miért avul el a régi ipari vezetési kultúra?

A tudásalapú gazdaság messze van. Nem érint minket. - gondolhatják sokan. Nem tévedhetnek ennél nagyobbat. Egy videó sorozatban e tévedések okairól beszélek.

Sokszor nem is tudjuk hogy változtatni kellene. Erről szól az első videó

things-i-know.png

A második részben arról beszélek, hogy ha jól megy a szekér, kevésbé érezzük az innováció szükségét, és hogy mikor érdemes innoválni. Ez a második videó témája.

Az eddigi sikerek elbizakodottá tehetnek és nehezen változtatunk azon, ami eddig bevált. De érdemes kiegészíteni a tudásunkat másokéval. Harmadik videó

halogatas_noe_1.jpgVan, hogy egy szervezet tökéletesen alkalmazkodik egy vevőhöz és a vezetők azt gondolják, hogy nincs értelme változni. Ez veszélyes. Ha a vevő változik (és a világ változik) ...

Tovább Szólj hozzá

trendek tudás menedzsment vezetés szervezet cégvezetés szervezetfejlesztés tudásgazdaság

2019. feb 28.

A kölcsönös meg-nem-értés kiakulása. Metajegyzőkönyv.

írta: Dr Domschitz Mátyás
A kölcsönös meg-nem-értés kiakulása. Metajegyzőkönyv.

boringmeeting3.pngMegbeszéléseken a témáról a tárgynyelven beszélünk. Arról, beszélni, ahogyan beszélünk, a metanyelven lehet. 

Ez a szöveg egy meta bemutató. Sokat elárul a szervezeti működésről. Lehet, hogy ismerősnek fogod találni. A meta történéseket érzékelik a résztvevők, de a legtöbbször nem tudatosítják. Ez a facilitátor dolga lenne. Itt nem volt facilitátor, és a megbeszélés vezetője egyszerre beszélt tárgynyelven, a témáról, s ezzel egy időben vezette is a megbeszélést.

  • A megbeszélés tartalmát nem mutatom be, mert esetleg felismerhető lenne, hogy kik beszélnek.
  • A leírás a megbeszéléshez képest meta szinten van. Arról beszél, hogy hogyan beszélik meg, amit megbeszélnek.

A megbeszélés

Marketing munkában ...

Tovább Szólj hozzá

kommunikáció együttműködés tudásmenedzsment értekezlet csapatmunka problémamegoldás

2019. feb 27.

A kultúra bonyolult 4 A tudásmunka vezetése

írta: Dr Domschitz Mátyás
A kultúra bonyolult 4 A tudásmunka vezetése

A régi vezető nagyjából mindent tudott a megoldandó problémákról, vagy egyedül is megtalálta a megoldást. A "tudó" vezetett. A mai vezető nem tud mindent. Szüksége van társakra. Az ismertlen megoldást kell keresni. Együtt. Ezt a régi módon nem lehet vezetni.

Tovább Szólj hozzá

innováció tudás csapatmunka cégvezetés szervezetfejlesztés

2019. feb 27.

A kultúra bonyolult 3 Személyes tudás

írta: Dr Domschitz Mátyás
A kultúra bonyolult 3 Személyes tudás

A tudás nem az adatbázisokban van. A képernyőn megjelenő adatokból a személyek konstruálnak értelmes dolgokat. A tudás személyes. A tudás szervezése személyek együttműködését is jelenti.

Ajánlott irodalom

 

Tovább Szólj hozzá

tudásmenedzsment hálózat gondolkodás innováció tudás bölcselet vezetés intelligencia értelem dialógus vezető tudásgazdaság tudásmunka szervezefejlesztés

2019. feb 25.

A kultúra bonyolult 1. A megértés kultúrája

írta: Dr Domschitz Mátyás
A kultúra bonyolult 1. A megértés kultúrája

Az innovatív kultúra - mint minden kultúra - bonyolult. Nem lehet egy hétvégi tréningen kialakítani. Olyan, mint a nyelv. Az anyanyelvet nem iskolában tanuljuk, hanem benne élünk, és belenövünk. Így már egyszerű a tanulása. Így kell kialakítani az innovatív kultúrát is. 

Tovább Szólj hozzá

kommunikáció együttműködés innováció tudás vezetés cégvezetés

2019. feb 12.

Elmennek a jó szakemberek a rosszul fizető, elidegenedett, egyszerű ipari munkából, a jól fizető, emberséges, innovatív, tudás-intenzív munkába

írta: Dr Domschitz Mátyás
Elmennek a jó szakemberek a rosszul fizető, elidegenedett, egyszerű ipari munkából, a jól fizető, emberséges, innovatív, tudás-intenzív munkába

Az Akadémia és a Kormány konfliktusához - a z innováció több, mint műszaki …

Gáspár László írja: ·

„Az innováció multidimenzionális jelenség. Ezt a tényt nemcsak a mikro- és makroszféra különböző közegeiben való szakadatlan jelenléte támasztja alá, hanem a szervezeten belüli innovatív tevékenységek erőteljes differenciálódása is. Ha az innovációs rendszer egyes elemeiből indulunk ki, megkülönböztethetünk kapcsolatfejlesztő, kiindulási feltételeket módosító, szervezetfejlesztő, alkotókedvet növelő, a technológiát tökéletesítő és a produktumot jobbító innovációkat.

Az innováció multidimenzionális természete szükségképpen multidiszciplináris megközelítést igényel. Szinte nincs olyan ...

Tovább Szólj hozzá

innováció tudás centrum vezetés tudástársadalom tudásgazdaság

2019. feb 04.

azt hiszed messze van

írta: Dr Domschitz Mátyás
azt hiszed messze van

A tudásalapú társadalomban is van a centrum és periféria megosztottság. Azt hihetnénk, hogy a tudástársadalom messze van. Itt van, csak mi a félperfériáján vagyunk. Amíg ott a jól fizetett innovációs munka van, addig itt a rosszabbul fizetett bérverseny világa van.  Lépjünk feljebb a létrán!

A teljes sorozat

Tovább Szólj hozzá

együttműködés tudás szervezés fejlődés centrum egyenlőtlenség szervezet cégvezetés tudástársadalom gazdaságtan stratégiai tervezés tudásmunka szervezefejlesztés

2019. feb 01.

nem bírod a lila dolgokat?

írta: Dr Domschitz Mátyás
nem bírod a lila dolgokat?

Az innovatív cégvezetők egyszerre gyakorlatias emberek és mellette tudnak álmodni is. Tudják, hogy az innováció először nem a kézzelfogható dolgokban van. Hanem a gondolatokban.

Az innováció először "lila".

A teljes sorozat

Továbbiak

Hetedik világ csoport

Tovább Szólj hozzá

innováció vezetés cégvezetés szervezetfejlesztés tudásgazdaság tudásintenzív szervezet

2019. feb 01.

megvannak a magam kapcsolatai

írta: Dr Domschitz Mátyás
megvannak a magam kapcsolatai

Az emberekre és a cégvezetőkre is jellemző, hogy a magukhoz hasonló emberekkel keresik a kapcsolatokat. Ez bezár minket egy vélemény buborékba és megnehezíti, hogy észrevegyünk a cég számára fontos innovációs lehetőségeket.

A teljes sorozat

írj ide: dmc@dmconsult.hu

Tovább Szólj hozzá

innováció tudás vezetés kapcsolatok kreativitás cégvezetés tudástársadalom szervezeti kultúra

2019. jan 25.

A mi tudásalapú társadalmunkat nekünk kell kiépíteni. Most.

írta: Dr Domschitz Mátyás
A mi tudásalapú társadalmunkat nekünk kell kiépíteni. Most.

Az ipari kapitalizmus kialakulásához hasonló mély átalakulásban vagyunk.

Az országok most az ezt meghaladó tudásalapú gazdaság kiépítésében versenyeznek. A nyertesek magasan képzett munkaerővel, nagy hozzáadott értékű munkát végeznek. Ezzel gazdagságot, erős középosztályt építenek.

librarians-knowledge-workers-information-literacy-9-638.jpg

A képzetlen vesztesek nem tudnak eléggé bekapcsolódni az értékesebb tudásmunkába és nagy segélyre szoruló tömeget alkotnak.

A tőke szabad mozgása leszűkítette a kormányok mozgásterét, ám a legfontosabb nemzeti feladat a magasan képzett emberek kifejlesztése maradt. A skandinávoknál jobb a közoktatás, a németeknél a szakoktatás, az ázsiaiak szorgalmasabb tanulók, jobbak az amerikai egyetemek.

Akkor bedobjuk a törülközőt? noe_most.png

Van, ...

Tovább Szólj hozzá

menedzsment vezetés szervezet tudástársadalom szervezetfejlesztés Tudástőke

2019. jan 23.

Mi van ha lemaradunk a tudásmunkában

írta: Dr Domschitz Mátyás
Mi van ha lemaradunk a tudásmunkában

Ha lemaradunk a tudásmunkában egyre rosszabb munkákat kapunk. Egyre többet kell dolgozni - ugyannyiért.

Van arra esély, hogy csökkenjen a lemaradásunk. Ez kultúra építése. Erre hívlak.

H a nem vagy vezető, szólj a főnöködnek. Jobban jársz, ha tudásintenzív a céged.

Meghívlak ide

Nézz be ide :

rhatsz ide: domschitz.matyas@gmail.com

 

Tovább Szólj hozzá

menedzsment vezetés szervezetfejlesztés tudásgazdaság szervezeti kultúra tudásmunka

2019. jan 23.

Elavulhat a vezetői kultúrád 3. "Eddig is kreatívak voltunk"

írta: Dr Domschitz Mátyás
Elavulhat a vezetői kultúrád 3. "Eddig is kreatívak voltunk"

Az eddigi sikerek elbizakodottá tehetnek és nehezen változtatunk azon, ami eddig bevált.

De érdemes kiegészíteni a tudásunkat másokéval.

Ha nem vagy vezető, szólj a főnöködnek. Jobban jársz, ha tudásintenzív a céged.

Meghívlak ide

Honlap

Írhatsz ide: dmc@dmconsult.hu

Tovább Szólj hozzá

együttműködés vezetés csapatmunka cégvezetés szervezefejlesztés

2019. jan 23.

Nem tudod eléggé, hogy elavul a vezetői kultúrád. 2. Megy a szekér

írta: Dr Domschitz Mátyás
Nem tudod eléggé, hogy elavul a vezetői kultúrád. 2. Megy a szekér

"A tudásalapú gazdaság messze van. Nem érint minket." - gondolhatják sokan. Nem tévedhetnek ennél nagyobbat. Egy sorozatban e tévedések okairól beszélek.

E részben arról, hogy ha jól megy a szerkér, kevésbé érezzük az innováció szükségét, és hogy mikor érdemes innoválni.
Ha nem vagy vezető, szólj a főnöködnek! Hogy miért? Neked se mindegy, hogy milyen  szervezetben dolgozol.

A teljes sorozat

  Meghívlak  ide

Írhatsz ide: domschitz.matyas@gmail.com

Tovább Szólj hozzá

2019. jan 23.

Nem tudod eléggé, hogy elavul a vezetői kultúrád 1

írta: Dr Domschitz Mátyás
Nem tudod eléggé, hogy elavul a vezetői kultúrád 1

A tudásalapú gazdaság messze van. Nem érint minket. - gondolhatják sokan. Nem tévedhetnek ennél nagyobbat. Egy sorozatban e tévedések okairól beszélek.

  Meghívlak  ide

Írhatsz ide: domschitz.matyas@gmail.com

Ha nem vagy vezető , szólj a főnöködnek!

A teljes sorozat

Tovább Szólj hozzá

vezetés szervezet cégvezetés szervezetfejlesztés tudástársdalom

2019. jan 18.

Vezetői ökoszisztéma

írta: Dr Domschitz Mátyás
Vezetői ökoszisztéma

delfinek_2.jpgÚj hasonlat írja le a korszerű vezetői kapcsolatrendszert: A vezetés intelligens egységek hálózata, ami az együttműködő delfinekhez hasonlít.

Ez egy sajátos   közös megértést kialakító megbeszélés-kultúrát igényel.

A megbeszéléseket általában a vezető moderálja. És általában az ő véleménye dominál. Ez rendben van, ha ő tud (szinte) mindent. De nincs rendben, ha a kollégák gondolataiból kell összerakni a megoldást. Ha a moderátor és a domináns problémamegoldó szerep összekeveredik, az többet árt, mint használ. A vezető, ha meg is próbálja szabályozni a megbeszélést, a legtöbbször ő maga szegi meg a maga által hozott szabályokat. Mert nagyon „tolja” a véleményét. És ezt általában ...

Tovább Szólj hozzá

együttműködés csapatmunka cégvezetés tudástársadalom szervezetfejlesztés facilitátor vitavezetés kooperatív vezetés tudásmunka