2014. aug 04.

Egyszerű munkán alapuló ipar. Milyen munka társadalmát építjük? 14.

írta: Dr Domschitz Mátyás
Egyszerű munkán alapuló ipar. Milyen munka társadalmát építjük? 14.

„Gyarapodj! (anyagi- tárgyi) tőkében”great_gatsby.jpg

Nyolc féle munka-társadalom közül bemutattuk az értelemmel teli közösségi munka társadalmát, és az egyszerű, kiszolgáltatott "embergép" munkán alapuló társadalmat. 

Van olyan termelés, ahol a munka három összetevője közül (anyagi tőke, tudás, értelem - a munka értelméből adódó motiváció), csak az egyikre, az anyagi tőkére koncentrálnak.

Ez a modell gyarapodni akar, de ez csak anyagi gyarapodást jelent, s nem jelenti  a tudás és a szellemiek fejlődését. Ráismerhetünk néhány újgazdagunkra.  ((magas anyagi-tárgyi tőkeigényű (T), információszegény (i), elidegenedett munka (é)). T-é-i.

3.d ábra.bmp

Ez többféle elidegenedést okoz. A munka értelmének elvesztését bemutattam az elidegenedésről szóló részben, s írtam az elidegenedett társadalom kialakulásának egy hihető történetéről. Írtam az értelemmel teli életről, arról, hogy hogyan találjuk meg az életben az értelmet, s arról, hogy mivel jár, ha az értelmet bemutató értékek válságba kerülnek

Bemutattam, hogy Erich Fromm szerint milyen az, ha csak az anyagiak birtoklására koncentrál egy társadalom.

Most az anyagi tőkére építő, egyszerű, elidegenedett munka világát mutatom be.3 világ.png

„Gyarapodj! (tárgyi anyagi tőkében)

A növekedés forrása a több kéz és gép. Ez a klasszikus kapitalista gyarapodás. A munkából anyagi értékek keletkeznek. Sok (egyszerű) gép, s a gépek mellett egyszerű betanított munka. E prototípust látjuk a klasszikus kapitalizmusban.

Az anyagi-technikai gyarapodás mögött vallásos, protestáns, puritán, fogyasztást visszafogó életelveket találunk. Max Weber tárta fel, hogy e hagyomány szerint az evilági gyarapodásban az mutatkozik, meg hogy az illető Istennek tetsző módon él. „Elidegenedése” e vallásos értékrend fényében volt „értelmes élet”, az anyagi gyarapodás az ilyen értelmes élet kifejeződése volt. A helyes (értsd: Istennek tetsző) élet a dolgos, szorgalmas, gyarapodó élet. Az evilági „elidegenedés”-t az egész bolygóra kiterjesztő kapitalizmus születésénél magasabb rendű – vallásos - értelmi szerkezetek bábáskodtak. Az ábrán a 3-as számmal jelzett termelés felett az alkotók vallásos meggyőződése okán meg lehetne jeleníteni egy transzcendens 4-es számú világot, amely az evilági szerénység, és szorgalmas elidegenedett munka értelmét mutatná be a transzcendens célok érdekében. Nem így a tőkések bérmunkásai esetében, ők már más emberek céljaiért dolgoznak.

chaplin_1.jpg

E változás fő forrása az elidegenedett munka eredményének visszaforgatása, felhalmozása, az anyagi-tárgyi termelésbe, s a munkaerő átáramlása a kisebb szervezettségű mezőgazdaságból a tárgyakban dúsabb, hatékonyabb iparba. A korai kapitalizmust a magas (anyagi-tárgyi) tőkeigényű, elidegenedett, viszonylag információszegény termelés társadalmának nevezhetjük.

A fő folyamat: sok ember egyszerű munkája, gyarapodó tőkével, fokozatosan növekvő szervezettséggel – anyagi-tárgyi tőkét termel.

E hagyomány erős a mai szervezeteknél: a szervezetek célja az anyagi gyarapodás.

Az egyszerű  betanított munka nem képes elégséges tudással alátámasztott versenyképes értéket létrehozni, s ezért árversenyre kényszerül. Akkor van itt a munka, ha elég olcsó. De a miénknél vannak olcsóbb régiók, s olcsóbb munkások. Ennek az egyszerű betanított munkának nincs számunkra jövője. Ilyen egyszerű munka társadalmát nem érdemes építeni. De munkát kell adni a csak erre képes munkaerőnek, ezért kellenek a multik összeszerelő üzemei is.

 Amit e modelltől tanulunk, s sok civil szervezet "magasabb" értékekre hivatkozva elhanyagolja ezt a dimenziót

  A szervezetnek szüksége van anyagi erőforrásokra.

 elementary_school.jpgDe nemcsak erre.

A közoktatásnak döntő szerepe van abban, hogy milyen munkaerőt bocsájt ki. Ha a szakmunkásképzők csak egy szakmára, s egyszerűen képeznek, kicsi lesz a tudással való munkálkodás képessége. Ezt pedig a közismereti tantárgyak alapoznák meg. Ha ez nem történik meg, a dolgozók kiszolgáltatottak maradnak. Mert, ha a szakma elavul, nem tudják átképezni magukat. Márpedig ez egy életpálya alatt sokszor megtörténik.

S hogy hogyan oldották meg ezt a kérdést a finnek? Náluk "az elmaradt, nem túl jó adottságokkal rendelkező északi országból a jó oktatási rendszer csinált fejlett, tudásalapú gazdaságot" .Bemutatja ez a szöveg

*******************************

Sorozatok a "Hetedik világon, vagy csatlakozz a "hetedik világ" csoporthoz! https://www.facebook.com/groups/189263464443064/

 Forrás:elhavazva.jpg

  • Domschitz Mátyás: "El vagyunk  havazva. Hogyan birkóznak meg a szervezetek a bonyolultsággal a tudásmunka korában? Typotex. 2013.) itt
  • Domschitz Mátyás: Társadalmi tőke a kommunikáció participációs modelljével. in.: Bajnok Andrea – Korpics Márta – Milován Andrea – Pólya Tamás – Szabó Levente (szerk.) A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Horányi Özséb 70. születésnapjára. c. kötetben. Typotex, Budapest, 2012.http://www.typotex.hu/konyv/a_kommunikativ_allapot
  • Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat. 1982.

Kép:

  • http://www.weboid.hu/article/modern-idok/
  • http://www.myeducationadvices.com/elementary-school/
  • http://www.tcdailyplanet.net/arts/2013/05/10/great-gatsby-and-great-pumpkin-writers-who-wrestled-their-minnesota-pasts

 

Szólj hozzá

fejlődés értelem elidegenedés