2014. feb 02.

Sorozat a hálózati munkáról

írta: Dr Domschitz Mátyás
Sorozat a hálózati munkáról

Kommunikációs, hálózati és szervezetfejlesztési ismeretek

A társadalmi kommunikációról

A hálózatépíts kapcsolatépítésnek kommunikációs alapjai vannak.  Négy szövegben két esetpélda segítségével bemutatom az egyezkedő társadalmi kommunikáció lehetőségeit, amelyek szerepet játszanak a hálózati munkában.

A racionális kommunikációról 1. Nem mindegy, hogy arról beszélünk, hogy vernek, vagy arról, hogy ez helyes-e, vagy arról, hogy fáj, ha vernek. És persze arról is lehet beszélni, hogy szabad e erről nyilvánosan beszélni. A racionális kommunikációt járjuk körül pár szövegben. Az első szöveg egy sikertelen közösségi próbálkozást mutat be, amelyből, mint egy állatorvosi ló esetén tanulhatunk.  http://hetedikvilag.blog.hu/2013/03/14/veri-e_a_tanar_ur_a_gyerekeket

A racionális kommunikációról 2. Az előző szövegben bemutatott eset kapcsán elgondolkodunk egy olyan világról, amelyben minden, szabadon és racionálisan megtárgyalható és érvényességi igényével vitatható, ahol az emberek egyezkednek arról, hogy:

  • mit tartanak, tartsanak igaznak, a tényekről,
  • mi és mi legyen a helyes, a közösen elfogadott és helyesnek tartott norma és e normák érvényességét a polgárok általi elfogadottsága mérné.
  • és szabadon kommunikálhatnak belső világukról, s ebben csak közlésük hitelessége számítana mércének ahhoz, hogy azt mások elfogadják, mint belső szubjektív valóságot.
  • E világhoz azt is álmodnunk kell, hogy a polgárok arról is tudjanak kommunikálni, hogy éppen melyik „világ” melyik fajta kommunikációjának megfelelő érvényességi igény és milyen kommunikatív terjedelem szerint kommunikáljanak. 

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/03/21/a_gimi_ahol_titokban_diakot_vernek_kommunikativ_racionalitas

3. Mese a demokráciáról. A konfliktusokról alkotott képzeteink leginkább a rosszul kezelt, elmérgesedett konfliktusok képeiből állnak, ahol már harag, indulat, meg nem értés munkál, s a konfliktusok kezelése is egyfajta békítés, nyugtatgatás hangulatát tükrözheti. Ebben a felkérésben semmi ilyen nem volt, ez egy jól kezelt konfliktusról szóló történet, ezért is választottam ezt, mert azt mutatja, hogy „konfliktusok nélkül” is lehet konfliktusokat kezelni.

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/03/26/iskola-_szulo_konfliktus_kezelese_facilitatori_segitseggel

4. A kommunikatív racionalitás. Az előző szövegekben bemutatott diákverős iskolai példában érezhető, hogy az iskolai kommunikáció sok aktusa nem felelt meg a racionális megbeszélésnek. Hogy jobban tudjuk elemezni a kommunikációs helyzeteket, el kell tudnunk különíteni egymástól a különféle cselekvéseket. A kommunikatív racionalitás megértéséhez a kommunikatív cselekvést el kell különíteni más cselekvésfajtáktól.

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/04/04/kommunikativ_racionalitas_es_akkor_habermas

A szervezetközi – hálózati - együttműködésről

1 A Delfin metafora. Új metaforával írható le a tudás-intenzív társadalom kapcsolatrendszere, melynek lényege, hogy az valójában intelligens egységek együttműködő hálózata, ami az együttműködő delfinek csoportjaihoz hasonlítható.http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/27/delfin_hasonlat

2. Tudástársadalom és kölcsönös megértés. Amióta a problémamegoldáshoz szükséges tudás nem fér el a vezető fejében, a vezetőnek nem elég közölni, meg kell tanulni figyelni másokra. Ez pedig a korábbiakhoz képest másfajta kommunikációt igényel. http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_hasonlat_736

3. Hogyan oldjunk meg stratégiai problémákat? A szervezeti stratégiák megalkotáshoz van jól kipróbált lépéssor, e szövegben ezt mutatom be. (Küldetés, környezetelemzés, SWOT, stb)

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_hasonlat_3_hogyan_oldjunk_meg_strategiai_problemakat

4. A tudásintenzív szervezetekben a munka egyre inkább kommunikáció. A tudásintenzív kifejezés azt jelzi, hogy a munkában egyre gyakoribb, hogy a szervezetekben (gazdálkodó, társadalmi, állami szervezetben, mind a három szektorban) tudással dolgozunk, a munka maga egyre gyakrabban valamilyen tudás, valamilyen információ előállítása. http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_metafora_4_a_munka_uj_interaktiv_vilaga

5. Eltérő pszichológiai szerződések a munkában. A munka kommunikatívvá válása felerősíti a szervezetekben a pszichológiai tényezők szerepét. A kreatív alkotó munka nem bérmunka, sokkal inkább „öröm-munka”, s ennek mások a feltételei, mint az elidegenedett egyszerű munkának.

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_metafora_5_eltero_pszichologiai_szerzodesek

6. Versenyezni, vagy együttműködni? Amikor erőforrásokat (tudást) kell kombinálni, a dolgozók közötti verseny káros, mert az erőforrások megosztása ellen hat.

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_metafora_6_versenyezni_vagy_egyuttmukodni

7. Hálózatosodás. A természet, s a társadalom mindig is hálózatos szerkezetű volt. A szervezetek, a munka bonyolódása okán rákényszerülnek a hálózati munkára, s az internet pedig elősegíti ezt a folyamatot. A hálózatok jobbban hasznosítják az erőforrásokat, mint a hierarchikus rendszerek. http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_metafora_7_halozatosodas

8. Hálózati jellemzők és a bizalom. A hálózatokban bizalmi kapcsolatok mentén keletkeznek az együttműködések. Vagy bizalmatlansági alapon épülnek le. A hálózatépítés bizalomépítést is jelent.

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_metafora_8_halozati_jellemzok_es_a_bizalom

 9. Hálózati tendenciák. A globális társadalom és gazdaság hálózatosodása világtrend. „Megatrend”. A trendek a jó stratégák számára olyanok, mint a hajóskapitánynak a tengeráramlatok. ismeri és használja őket. A legfontosabb hálózati trendekről szól e szöveg.

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_metafora_9_halozati_tendenciak

10. Hálózati tanácsok. Praktikus hálózatépítési javaslatok találhatók e szövegben.

http://hetedikvilag.blog.hu/2013/06/29/delfin_metafora_10_halozati_tanacsok

 

 

 

 

Szólj hozzá

együttműködés hálózat szervezés szervezet szervezetfejlesztés facilitátor hálózati munka szervezeti tőke