2014. aug 23.

Miért van szükség kooperatív vezetésre? 2. A tudástőke megoszlik az emberek között.

írta: Dr Domschitz Mátyás
Miért van szükség kooperatív vezetésre? 2. A tudástőke megoszlik az emberek között.

Megoszlik a vagyon

A szervezeteket érő legfontosabb változás, hogy hogy bonyolultabb lett a munka. Ez kikényszeríti, hogy a vezetés kooperatív legyen.

Egyre több tudással kell dolgozni a vezetőknek és ettől szinte minden megváltozik. E sorozatban összehasonlítjuk a régi vezetés helyzetét a maival. 1911-ben jelent meg Taylor: a „Tudományos vezetés alapjai” című könyve. Nagyot változott a világ azóta.

esztergályos.jpgA példa kedvéért kezdtük egy 100 évvel ezelőtti állapottal, egy akkori forgácsoló céggel. Itt folytatjuk.

Az olvasó legyen a forgácsoló, én a tulajdonos, enyém az eszterga, és ez az alapvető szervezeti vagyon. Marxista formulával: az olvasó életének anyagi feltételrendszeréhez hozzá tartozik az eszterga. Ez az én tulajdonomban van, ezért, hogy az olvasó megéljen, kapcsolódnia kell az esztergához.

De mivel ez az én tulajdonomban van, az olvasó függ tőlem. És ez a köztünk lévő viszonyokat alapjaiban meghatározza. Sőt ez életlehetőségeink különbözőségét is elrendezi. Én birtoklom az olvasó életlehetőségeinek egy fontos részét. És amit birtoklok, anyagi jellegű.

Egészen más a helyzet, ha az olvasó(k) most nem esztergályosok, hanem mi együtt egy nagy mérnöki iroda vagyunk. Nézzük meg, mi változott ettől!

Gyár 100 éve

 Mérnöki iroda ma

a termelő eszköz a gép

 a termelő eszköz tudás

a gépet a tulajdonos birtokolja

 a tudáson osztoznak

a munkás nem birtokol termelő eszközt

 a dolgozó birtokol eszközt

engineer team.jpgEz a változás alapjaiban változtatja meg a szervezet emberi viszonyait. Kénytelen vagyok osztozni a vagyonon, mert a tudás jellegű termelő eszközöknek a kollégák is birtokosai, s birtokolják „életük újratermelésének”, szellemi feltételeit.

Az eredeti marxi kérdés az volt, hogy az emberek birtokolják-e életük újratermelésének anyagi feltételeit. Ám a szellemi feltételekre nem utalt a marxi formula, mert akkoriban a termelő eszközök döntően anyagi, technikai jellegűek voltak.

A tudás a személyiségekhez tartozik. Ettől vezetőként máshogy kell viselkednem, mert nincs nálam a teljes vagyon, hanem mindannyian birtokoljuk egy szeletét. E vagyon birtokosaival együtt kell működnöm.

Amíg az alkalmazottak esztergályosok voltak és az utcán voltak még munkanélküli esztergályosok, akkor, ha valaki nem jól muzsikált, elküldhettem, és jött helyette egy új pár kéz, akit pár nap alatt be tudtam tanítani.

empty-office.jpgDe ha egy mérnök elmegy, akkor ugyan enyém marad a cég, meg az asztal, meg a számítógép is, meg a winchester, de elmegy vele a tudás. A székek, az asztalok és a winchester meg a számítógép nem hoz létre értéket. A tudásnak a kollégák is birtokosai, s birtokolják „életük újratermelésének”, szellemi feltételeit.

A jó szakmunkások abban az időben is tudáshordozók – tudásmunkások! voltak. Nem is véletlen, hogy a szakmunkások szakszervezetei tudták inkább érdekeiket érvényesíteni, s a képzetlenebb munkások kevésbé.

 A mindent tudó utasító vezető helyére a kooperatív vezető került.

A régi vezetői minták nagy része alkalmatlan a kooperatív vezetéshez

A kooperatív vezetés fejleszthető.

Sorozatok a "Hetedik világon, vagy csatlakozz a "hetedik világ" csoporthoz! https://www.facebook.com/groups/189263464443064/

 Forrás:elhavazva.jpg

  • Domschitz Mátyás: "El vagyunk  havazva. Hogyan birkóznak meg a szervezetek a bonyolultsággal a tudásmunka korában? Typotex. 2013.) itt
  • Domschitz Mátyás: Társadalmi tőke a kommunikáció participációs modelljével. in.: Bajnok Andrea – Korpics Márta – Milován Andrea – Pólya Tamás – Szabó Levente (szerk.) A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Horányi Özséb 70. születésnapjára. c. kötetben. Typotex, Budapest, 2012.http://www.typotex.hu/konyv/a_kommunikativ_allapot

Kép

  • http://www.cooperandturner.co.uk/cp_history
  • http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/news/110-anniversary/engineering-our-future.page
  • http://mykubenetworks.co.uk/2014/01/survey-results-5-22-5-of-the-companies-have-not-considered-how-to-makereceive-customer-calls-if-the-office-is-empty/
Szólj hozzá

munka együttműködés tudásmenedzsment innováció tudás fejlődés menedzsment vezetés szervezet megbeszélés meeting csapatmunka vezető információs társadalom tudástársadalom szervezetfejlesztés consulting emberi erőforrás Marx tudásszervezet Tudástőke kooperatív vezetés