2018. feb 16.

Kik a tudásmunkások és milyen kompetenciák jellemzik őket?

írta: Dr Domschitz Mátyás
Kik a tudásmunkások és milyen kompetenciák jellemzik őket?

Ki a tudásmunkás?

tudastarsadalom_kora.jpg

Van kutató, akik megkülönböztet „szimbolikus elemző munkatevékenységet”, mely személyes jellegű, kvázi kutató, analitikus hivatalos elfoglaltság, és ettől eltérően léteznek a rutin, ismétlődő eljárásokat magukba rejtő foglalkozások. Azok a személyek, akik az első kategóriába tartoznak, kiváló szakemberek, és talán ez még fontosabb, akik munkájuk során új ismeretet hoznak létre, a meglévőket átalakítják, összegezik. Ez utóbbi kategóriába tartoznak a knowledge workerek, hazai szóhasználattal élve a „tudásmunkások”, akik új és komplex problémákkal konfrontálódnak mindennapi munkájuk során. Arányuk legmagasabb a tudásgazdaságban, általában a legfejlettebb technikát alkalmazó vállalatoknál... "

tudasmunkas_keszsegek.png

A tudásmunkások személyes kompetenciái

"Személyek közötti (Inter-personal) készségek

  • A team munka és a közös célokért való együttműködés készsége
  • Vezetői képességek

Belső személyes (Intra-personal) készségek

  • Motivációs készség és
  • pozitív attitűd kutatásra, elemzésre
  • A tanulás képessége
  • Problémamegoldási készség
  • Hatékony kommunikációs készség szóban, írásban szűk körben és nyilvánosan
  • Analitikus készség.

Megkülönböztetetten fontos követelmény, hogy a tudásmunkás rendelkezzék a probléma felismerésének, értelmezésének és megoldásának készségével. ...  A knowledge workerek komplementer kompetenciáival kapcsolatosan Reich (1991) a következő négy kiegészítő alapkészség kifejlesztésére hívja fel a figyelmet: absztrakció, rendszerelvű gondolkodás, kísérletezés és együttműködés.

Harangi László teljes írása itt.

Kép itt  és itt

Szólj hozzá

oktatás kommunikáció tudásmenedzsment tanulás innováció tudás fejlődés emberi jogok intelligencia kreativitás csapatmunka érzelmi intelligencia információs társadalom tudástársadalom problémamegoldás szervezeti kultúra motiválás tudásszervezet immateriális vagyon hetedik világ Tudástőke kooperatív vezetés tudásmunka