2015. feb 15.

Vázlat a kulturális evolúcióról

írta: Dr Domschitz Mátyás
Vázlat a kulturális evolúcióról

E szöveg több korábbi szövegre hivatkozik, amelyekben az itt vázlatosan kifejtett gondolatokat a linkekre kattintva részletesebben is olvashatod.

kreatív házi.jpegTavaly májusban elindítottam egy sorozatot azzal a kérdéssel, hogy „milyen munka társadalmát építjük?” S mutattam egy, a munka értelméről beszélő cégvezetői interjúrészletet. Arról szól, hogy lehet művészet vállalatot vezetni. Az interjúban egy tudás-intenzív szervezet vezetőjével beszélgetek, s ez felveti a tudásmunka hozzáadott értéke kérdését. Erről itt  írok.

Az értelemre vonatkozó képzeteink a kultúra részei. A munkában a kultúra javaival dolgozunk, s a munkával újra is alkotjuk a kultúrát.

A kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi javak összessége. Kialakulását a kommunikáció tette lehetővé, ami miatt az emberek át tudják venni mások tapasztalatait, s ezért minden nemzedék az elődei tudásán állva tud tovább építkezni. Erről szól egy alapozó sorozat a szervezeti kommunikációról.

3d_6.jpgA kultúrának három oldala – összetevője van:

  • tárgyak-anyagi javak,
  • eszközjellegű, problémamegoldó tudás,
  • és a dolgok emberek rendjére vonatkozó hierarchikus értékek, képzetek, célok intézmények rendje

Minden generáció ezekre épít, és ezeket alkotja újjá. Tárgyakat alkot, megújítja, fejleszti a tudást és az értékeket, célokat, intézményeket.

E három összetevőről szól az "Erőforrások" című rész.

szegény gazdag.jpg

Ezekhez az erőforrásokhoz egyenlőtlenül férünk hozzá. S amikor arról beszélünk, hogy "milyen munka társadalmát építjük?" ezen is el kell gondolkodni. Nem csak az anyagiakhoz, hanem a tudáshoz és az értékes élethez való lehetőségek is differenciálják a társadalmakat.

Következménye van annak is, ha több vagy kevesebb tudással dolgozunk, s hogy milyen a termelésben és az életben felhasznált tudás mennyisége és minősége. A szervezeteket jellemzi egy úgynevezett magkompetencia, amelyre alapozva tudnak vállalkozni.

Ezek különböző kombinációjából különböző termelési-és kultúra típusok alakulnak ki, s ezek elrendezhetők egy időrendi sorozatban is. Ezen belül sokféle változata van a kultúrának, de itt most csak ezen összetevők kombinációi szerint írunk le egy evolúciós sorozatot. A kezdetekre úgy tudunk következtetni, hogy feltesszük a kérdést:

  • mi volt előbb, a kevés tárggyal dolgozó, vagy a sok tárggyal dolgozók világa;
  • mi volt előbb, a kevés tudással dolgozó, vagy a sok tudással dolgozók világa

s a történelem elején a kevés tárggyal és tudással dolgozó világokat találjuk.

protection money.jpegAz intézményes rendnél a „több”, „kevesebb” helyére az értékek és célokhoz való viszony alapján az érték és értelem-teli, s – eszközjellegű, elidegenedett párt tesszük. Az elidegenedés kialakulásáról itt olvasható egy történet. Az emberek saját értékeik, céljaikat követik, vagy eszközei másoknak. Nem mindegy, hogy egyszerű eszközök, vagy teljes emberek vagyunk a szervezeteinkben. A munka bonyolódásával e kérdés súlya nő, mert ahol alkotni kell, oda teljes emberek kellenek. Az elidegenedés koncepciójáról itt olvashatsz. 

Az elidegenedést értelemvesztésként - a munka, az élet értelmének az elvesztéseként határoztuk meg. Az értelem mindig azt mutatja, hogy aminek az értelmére rákérdezünk, annak mi a helye egy átfogóbb rendben.

Hogy jobban értsük miről van szó itt egy írás az értelemről. S egy arról, hogy hogyan találhatjuk meg az életben az értelmet?

egoism.jpg

Vannak akik az értelmet az anyagi gyarapodásban találják. Tényleg így van ez?

A tőke-összetevők különböző kombinációival különböző "világokat" írhatunk le.1_vilag.png

Ezek időrendi sorozatba is rendezhetők, s a történelem elejére a saját közösség értékeit, céljait követő, s nem másokat szolgáló közösségi világokat tehetjük. A történet egy kevés tárggyal és tudással dolgozó közösségi társadalommal kezdődik.

elidegenedes.png

Lewis Mumford hipotézise szerint a hadsereg az "embergép" az egyik legelső innovációja az embereknek, ahol az emberek a hadi gépezet eszközeivé tudnak válni. Ez a „szervezet-gép eszköze az ember” a mai szervezeteknek is fontos alapja.

2_vilag.pngEzzel kialakul az elidegenedés. Ennek egy lehetséges története az, hogy az eredetileg a közösségek védelmére alakult hadi gépezet maga alá gyűrte a közösségeket.

3_vilag.pngHogy a tudás növekedése, vagy az anyagi tárgyi oldal növekedése felé folytatódik a történet, annak van egy fontos összetevője. A szellemi munkával foglalkozók is fogyasztanak anyagi javakat, amit elő kell állítani. Az élelmiszer és tárgyak termelésének a mennyisége és termelékenysége korlátot szab ennek. A szellemi munka szűkössége pedig a munkaerő minőségében is meglátszik, s a munka egyszerű munkára képes embereket talál eleinte.

4_vilag.pngBenne van a sorozatban a szocialista kísérlet is, amely a függőleges "értelmi" dimenzióban kísérelt meg változtatni, megcélozta az elidegenedés csökkentését. Ez keleten kevésbé, nyugaton a jóléti állam kialakulásában jobban sikerült.

Az előző fejlődési eredmények (termelékenység) megteremtették a tudás-intenzív világok feltételeit. Na de mi is az a tudás? 

technocracy01_1.jpg

5vilag.pngA tudás-intenzív és elidegenedett tömegtermelés megteremti a technokráciát, a technológián alapuló menedzseri uralmat.

6vilag.pngA tudás-intenzív termelés pedig megteremti azok tömegét, akik nem foglalkoznak fizikai tárgyak előállításával, hanem döntően információkkal dolgoznak. Ezt nevezték információs társadalomnak. A sorozatban ez a hatodik világ. A termelés itt információk termelése. E termelésnek is vannak tulajdonosai, akik érdekeiknek többé kevésbé megfelelve manipulálhatják a híreket. Az információs társadalom gyakran "dezinformációs társadalmat" is jelenthet.

A sorozat következő részében jutunk el a "hetedik" - a tudástársadalom világához. A tudás több, mint az információ. Innen folytatjuk.

7_vilag.png

Képek:

  • http://www.willow.lancs.sch.uk/index.php?category_id=109
  • https://hateandanger.wordpress.com/2012/03/03/the-poor-feeding-the-rich/
  • http://www.railbirds.com/blogpost/16365/protection-money-tonight
  • http://davidszondy.com/future/Dystopias/technocracy.htm

 

Szólj hozzá

közösség kommunikáció gondolkodás változás fejlődés egyenlőtlenség értelem értékek információs társadalom tudástársadalom emberi erőforrás immateriális vagyon hetedik világ egyenlő hozzáférés hatodik világ